E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Příprava zápisu do 1. tříd

16 Bře 2020

Příprava zápisu do 1. tříd

   To, co přinesl letošní březen, určitě nikdo nečekal. Zavření škol, karanténa. Šíření epidemie koronaviru bylo něčím naprosto nečekaným. Již po návratu z jarních prázdnin probíhala ve škole mnohá omezení a hygienická opatření, my věřili, že postačí. Mýlili jsme se. V úterý dopoledne 10. března 2020, kdy k nám do školy zavítaly děti z místních mateřských školek a probíhalo zde v náhradním termínu již druhé naše Pohádkové hraní na opravdovou školu, jsme se dozvěděli skličující zprávu o celostátním uzavření škol. Sdělení zapůsobilo jako blesk, učitelé okamžitě začali vymýšlet, jak svým žákům zabezpečit alespoň částečnou výuku v domácím prostředí. Vše se mělo uskutečnit od následujícího dne, a my měli ještě v plánu odpolední setkání s rodiči budoucích prvňáčků. To jsme ještě mohli uskutečnit.

   Od 15 hodin k nám zavítala skupinka rodičů se svými ratolestmi, pro něž byla připravena ukázka pomůcek, učebnic, paní učitelky nachystaly rovněž tvořivou část. Rodiče pak měli možnost vyslechnout si na společné schůzce potřebné informace týkající se zápisu do 1. třídy, seznámit se s chodem školy a vedení školy odpovídalo na jejich dotazy.

   Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu, a tak jsme na chvíli zapomněli na starosti, které byly před námi. Věříme, že těžké chvíle, které nám březen připravil, co nejdříve pominou a my budeme moci brzy uskutečnit to, nač se celou dobu připravujeme, čímž je samotný zápis do 1. tříd.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka