E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Pasování druháků na čtenáře

7 Říj 2019

Pasování druháků na čtenáře

Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!  Když tuhle větu pronesl známý básník Jiří Žáček, určitě věděl, co jí chce mladé generaci sdělit. Jeho básničky provázejí kluky a holky celou školní docházku a nenechávají nikoho na pochybách, že četba může pobavit. Rovněž dětská encyklopedie zmíněného autora dokáže mladého čtenáře poučit o věcech známých i neznámých. Připočteme-li k tomu množství zajímavých příběhů, povídek a románů nabízejících se z pera jiných spisovatelů, je zcela zřejmé, že čtení knih je činnost bohulibá a obohacující. A každý, kdo se číst naučí, se o tom může přesvědčit. Každoročně jsou to především malí prvňáčci. Když skončí svůj úvodní školní rok, prokoušou se množstvím písmenek, překonají slabikové období a pak, světe, div se, začnou opravdu číst.

A právě na tuhle chvíli čeká vždy naše frýdlantská knihovna, která pro čerstvé druháky, již zběhlé ve znalosti písmen, uspořádá velkou slavnost, kdy jsou pasováni na čtenáře. Ani letošní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Stalo se tak ve středu 2. října 2019. Za účasti vedoucí p. P. Ručkové, její zástupkyně p. E. Hynkové a skvělé knihovnice paní S. Bobišové předvedli žáci to, jak umí číst. Nechyběla odměna v podobě upomínkového listu, čtenářského pasu a přihlášky do knihovny pro zbytek roku 2019 zdarma. Moc děkujeme všem výše jmenovaným ženám za nádherný zážitek, o kterém jsme přesvědčeni, že dětem otevřel nádherným způsobem cestu ke knihám.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka