E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2018/19 (2. st.)

24 Čvn 2019

Přátelské loučení se školním rokem v ZŠ TGM

Když se po květnových deštích přihlásil první letní měsíc slunečným a teplým počasím, došlo rychle školákům i pedagogům, že se pomalu blíží závěr jejich desetiměsíčního snažení, které chce z jedné strany předat co nejvíce vědomostí, ze strany druhé nabýt je a pokud možno ponechat co nejdéle uchovány pro další použití. Uzavíraly se známky, vrcholily soutěže, zkrátka pěkný frmol. Ani při něm si ale v Tégeemce nezapomněli dospělí s dětmi připomenout vzájemná přátelství. Ta, která existovala jen krátce, ale i ta, které už trvají několik let.

Chceme-li hovořit o těch kratších, započatých v září a ukončených v červnu, myslíme jimi partnerství prvňáčků s nejstaršími deváťáky. Toto partnerství se stalo jednou z hezkých tradic naší školy a myslíme si, že ani uplynulý školní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Vzájemné seznámení na počátku, pomoc při adaptačním kurzu, rozdávání Slabikářů, podpora při přijímacích zkouškách. To byly hlavní body setkávání nejmladších a s nejstaršími. Při závěrečném setkání si všichni navzájem popřáli štěstí a samozřejmě nechyběla ani společná fotografie.

K přátelstvím, jež trvají již řádku let, bezesporu patří naše vztahy se zahraničními školami v německém Radeburgu a slovenské Turzovce. K západním přátelům se vydávají učitelé se svými žáky, aby nejen navázali nová přátelství, ale zároveň se také při konverzaci zdokonalili v cizím jazyce. K východním sousedům to máme kousek a toto partnerství již dávno přerostlo svoji oficiální rovinu a v mnoha případech vyústilo v osobní přátelství. Naposledy se tak stalo v pátek 14. června 2019, kdy se naši pedagogové vydali odpoledne za svými slovenskými kolegy na návštěvu. Přijali jsme pozvání turzovských učitelů a jako již mnohokrát předtím i tentokrát byla atmosféra setkání velmi milá a přátelská. Společné posezení, hrané scénky zdejších žáků, předání dárků. To byly hlavní body programu, ve kterém si jeho účastníci rovněž vzájemně vyměnili zkušenosti a novinky uplynulého školního roku. Rádi bychom poděkovali Městu Frýdlant n. O., které nás vybavilo na cestu sponzorskými dary a ani my jsme domů neodjeli s prázdnou. Zkrátka návštěva, jak má být. Už teď se těšíme na další a pevně věříme, že naše vzájemná 13-letá spolupráce bude i dále pokračovat.

24 Čvn 2019

Zájezd žáků 9. ročníku do Osvětimi a Krakova

V 9. ročníku se žáci seznamují v hodinách dějepisu a literatury s dějinami 20. století, a tedy i s obdobím 2. světové války a s obdobím holocaustu.

Kde jinde si připomenout neblahou historii holocaustu než v Osvětimi a Březince, koncentračních táborech, kde zahynulo více než milion lidí.

Proto jsme již druhým rokem zorganizovali ve spolupráci s cestovní kanceláří pro zájemce 9. ročníku zájezd. Ten se uskutečnil 14. června 2019. Až na místě jsme se dozvěděli, že právě 14. června 1940 přijel do Osvětimi první transport.

Autobus s dvěma průvodci, třemi pedagogy a 51 žáky se vydal do míst, odkud pro většinu vězňů nebylo návratu. Na silně emotivním místě jsme si uvědomili, jak silně byla pošlapána lidská důstojnost, což nám průvodci ve svém výkladu mnohokrát připomněli. Viděli jsme plynovou komoru, několik tun lidských vlasů, tisíce párů ženských a pánských bot, samostatnou hromadu malých dětských botiček, hromadu kufrů, kartáčů na vlasy, viděli jsme na fotografiích tváře mužů, žen a dětí s informacemi o jejich věku, povolání, datu úmrtí. Průvodci nám také popsali selekci. Představovali jsme si, jaké to muselo být pro lidi utrpení, vědět, že už nikdy neuvidí své blízké, kteří byli odsouzeni jít na smrt. Průvodci nás informovali také o nemocech, špatných hygienických podmínkách, které panovaly v obou táborech. Nahlédli jsme do děsivé historie 2. světové války, plné tragických osudů, lékařských pokusů, zabíjení nevinných lidí.

Po prohlídce obou táborů jsme rádi nasedli do autobusu, který nás odvezl do majestátního Krakova, historické rezidence polských králů s hradem Wawelem a katedrálou. S průvodci jsme si prošli staré město po tzv. Královské cestě, navštívili jsme renezanční Sukiennice, což jsou bývalé soukenické krámy na prostorném náměstí Rynek Glowny. Mnozí z nás neodolali a koupili si typické polské krovky a ochutnali místní preclík. Čas se tady tráví opravdu příjemně, a tak jsme tohle místo, na rozdíl od koncentračního tábora, opouštěli neradi.

Cílem našeho zájezdu bylo přiblížit mladé generaci události holocaustu mimo školní lavice. Mnohým z nás se vybaví k tomuto tématu citát: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji prožít znovu.“

11 Čvn 2019

Fotogalerie: Dravci 2019

7 Čvn 2019

Nadace Zayferus předvedla žákům dravé ptáky

Dárkem pro celou školu byla v úterý 4. června 2019 návštěva Nadace Zayfesus z Lednice, která nám na fotbalovém stadionu 1. BFK nejen předvedla své opeřené dravé svěřence, ale sokolníci povyprávěli i spoustu zajímavého z jejich života. Pro nás poučení a zábava zároveň, pro nadaci pak finanční podpora společnosti zabývající se ochranou dravých ptáků, která na svůj provoz získává prostředky svojí vlastní činností a přednáškami na školách. Do ochrany a propagace dravců investují ročně několik miliónů korun.

31 Kvě 2019

Poznávací zájezd do Londýna očima žákyně 9. roč.

Dne 18. května žáci 7. 8. a 9. tříd Základní školy T. G .M. ve Frýdlantu vyrazili na poznávací zájezd do Londýna. Z Ostravy jsme doletěli na letiště Londýn – Stansted a po přesunu autobusem, jsme se ubytovali v klidnější části Londýna zvané Ilford.

V Londýně jsme strávili sice jen čtyři dny, ale i ty stály zato.

Viděli jsme mnoho památek jako např. známý Tower Bridge, Wesminsterský palác, Buckinghamský palác, katedrálu Sv. Pavla, byli jsme na střeše Sky Garden. Viděli jsme spoustu dalších zajímavých věcí a máme i hodně zážitků, a kdyby to šlo tak bychom tam ještě nějakou chvilku zůstali. Nejvíce nás zaujal Tower Bridge a některé spolužáky také stadion Chelsea.

Škoda, že jsme nemohli vidět Big Ben, který je nyní v rekonstrukci a znovu bude vidět ve své plné kráse až v roce 2021.

Počasí nám přálo a byli jsme dokonce i  svědky žádosti o ruku v Kensingtonských zahradách. Museli jsem se popasovat s angličtinou, některým to šlo lépe, jiným hůře, ale všichni jsme se nakonec domluvili. Právě setkání se skutečnou angličtinou v anglicky mluvící zemi je to, co každý z nás potřebuje.

Chtěli bychom moc poděkovat panu učiteli Marečkovi a paní učitelce Suchanové za pěkný výlet plný zážitků, legrace a zkušeností z ciziny, který se nám budou hodit v našem životě.

autor článku: Hanka Matějová, žákyně 9. C

14 Kvě 2019

Den Země 2019

Konec dubna a začátek měsíce května přinesl do ZŠ TGM jeden významný projekt, Den Země. Proběhl na prvním (26. 4.) i na druhém stupni (9. 5.). Mladší žáci prošli místa

ve městě a okolí, která měla co do činění s přírodou a její ochranou, např. zahradnictví a sběrný dvůr. Zajímavá byla určitě i beseda s místními včelaři nebo pochod na Ostravici se zastavením ve srubu P. Bezruče a v ráji dřevěných soch. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a p. Martinem Hlaváčem byly u řeky Ostravice připraveny pro děti kvízy, poznávačky a spousta jiné zábavy. Umocněno slunečným počasím, zkrátka vydařené dopoledne.

Starší spolužáci měli připravený program o 14 dnů později v různých částech Moravskoslezského kraje. Šesťáky čekal ve Štramberku program Cesta do minulosti zajištěný spolkem Hájenka Nový Jičín. 7. ročník navštívil v Bartošovicích Záchrannou stanici, kde s průvodcem, opět p. Hlaváčem a jeho kolegyní, prošli Naučnou stezkou dlouhou cca 5 km. Zajímavý program čekal na osmáky, kteří navštívili nejprve vysokopecní okruh i Tower Bolt v oblasti Dolních Vítkovic a poté největší tepelnou elektrárnu na Moravě v Dětmarovicích.

  1. ročník si zase v Planetáriu v Ostravě – Porubě vyslechl zajímavý pořad na vesmírné téma. Sečteno a podtrženo, rovněž velmi vydařené a jistě užitečné dopoledne.

Všechny projekty měly cosi společné. Především spoustu ochotných lidí, kteří se podíleli na jejich organizaci, za což jim patří náš velký dík. Dále poděkování přísluší SRPŠ naší školy, které poskytlo finanční prostředky a mohli se tak zúčastnit všichni žáci.  No a v neposlední řadě mělo toto konání připomenout, jak moc se musíme snažit o záchranu modré planety pro budoucí generace, jak je důležité všímat si toho, co se kolem nás děje a nebýt lhostejní k životnímu prostředí.

14 Kvě 2019

Frýdlantské dubnové soutěžení

V dubnu proběhly pro žáky škol dvě významné akce Města FnO. Sportovní klání v silovém pětiboji O pohár starostky a soutěž místních škol zaměřená tentokrát na téma „Den s IZS“.

Reprezentanti naší školy si vedli skvěle, protože vítězství v obou těchto porovnáváních vzájemných schopností vyznělo v náš prospěch. Pro nás je ale významná snaha všech účastníků, kluků a holek, kteří projevují své nadání pro danou věc a nebojí se s ním reprezentovat školu, jež se je snaží připravit na život. Jednou my, podruhé zas jiní, Důležité je setkání a soupeření podle pravidel, přátelská atmosféra a dobrá nálada. Když k tomu ukážeš, co umíš, je to skvělé. A je moc dobře, že tohle obě zmíněné akce přinesly všem jejich účastníkům.

5 Kvě 2019

Den zdraví očima sedmáků

29. března 2019 proběhl na naší škole Den zdraví. Pro každý ročník vyššího stupně byl připraven zajímavý program, který byl zaměřen na péči o naše zdraví. Pro nás sedmáky bylo přichystané překvapení. Do poslední chvíle jsme netušili, jak náš Den zdraví bude probíhat. Naše cesta nesměřovala na vrcholky Beskyd, ale do Ostravy. Co v Ostravě? Většina z nás tajně doufala, že součástí programu bude i návštěva známých rychlých občerstvení: KFC a McDonalds. Jak jsme se mýlili!

Budova, před kterou jsme vystoupili, vypadala moderně a byla označena číslem 112.  Byla to budova IBC- Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Uvnitř budovy jsme si připadali jako ve vědecko-fantastickém filmu. Toto centrum vzniklo v roce 2011 a je jediné centrum tohoto druhu v České republice. Co je hlavním úkolem pracovníků v tomto bezpečnostním centru? Toto středisko přijímá a vyhodnocuje všechna tísňová volání na čísla 150, 158 a 155. Cílem je co nejrychleji zajistit všechny záchranné bezpečností složky tam, kde je to v danou chvíli nutné. IBS je takový mozek záchrany, který vyhodnotí, co je nutné udělat, aby pomoc přišla co nejrychleji. Další část našeho Dne zdraví proběhla na pobočce IBS – zvané Jih. Zde nám příslušníci Policejního záchranného sboru předvedli výcvik policejních psů a koní. Dále jsme si prohlédli veškeré vybavení Hasičského záchranného sboru. Mohli jsme se projet na koních, ale figuranta policejním psům nechtěl dělat nikdo. Není divu, protože psi se netvářili příliš přátelsky a při ukázce výcviku těchto psů, nám běhal mráz po zádech.  Den zdraví se nám velmi líbil. Děkujeme vedení školy a učitelům.

5 Kvě 2019

Den zdraví v ZŠ nám. T. G. Masaryka

V pátek 29. 3. 2019 proběhl na naší škole Den zdraví. Pro jednotlivé ročníky žáků 2. stupně byl připraven bohatý program.

Žáci šestých ročníků sportovali v Relaxačním centru Kotelna, kde si užili plavání, relaxaci ve whirpool, vyzkoušeli si cvičení na posilovacích strojích v tamní posilovně, zahráli si squash, míčové hry a nechyběl ani bowling.

Žáci sedmého ročníku odjeli do Ostravy seznámit se se Záchranným integrovaným systémem.

Děvčata a chlapci 8. ročníků měli jednotlivá stanoviště v prostorách školy. Aktivity byly rozděleny do čtyř kategorií:

  1. Přednáška se zdravotní sestrou na téma První pomoc
  2. První pomoc – praktická část
  3. Opičí dráha
  4. Cvičení s Luckou

Žáci 9. ročníků se seznámili pod vedením zkušené lektorky se zásadami zdravé výživy a zdravého životního stylu. Měli možnost si připravit z různých surovin chutné a zdravé pomazánky. Mnozí z nás se inspirovali a doma si recepty vyzkoušeli.

Součástí zdravého životního stylu není pouze zdravá  výživa, ale také pohybové aktivity, a proto si i deváťáci měli možnost zahrát v tělocvičně turnaje v míčových hrách.

K báječné atmosféře přispělo také jarní sluníčko. Dny zdraví nás správně nabily energií.

20 Pro 2018

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv

Dne 18. 12. proběhl již 8. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv, kterou každoročně

organizuje Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě. Letošním tématem bylo „Právo na důstojný život“.

Žáci 9. B třídy David Palka a Adam Polášek zaměřili svou prezentaci na důstojný život seniorů a postižených osob. Celkem své práce prezentovalo 15 soutěžních týmů z různých základních škol i gymnázií a naši žáci i v této konkurenci obstáli na výbornou. Od poroty získali ocenění za „Nejoriginálnější prezentaci“. Oběma gratulujeme a věříme, že i v dalších ročnících soutěže budou naši žáci úspěšní.

                                                                                               – DM –

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka