E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Den Země 2019

14 Kvě 2019

Den Země 2019

Konec dubna a začátek měsíce května přinesl do ZŠ TGM jeden významný projekt, Den Země. Proběhl na prvním (26. 4.) i na druhém stupni (9. 5.). Mladší žáci prošli místa

ve městě a okolí, která měla co do činění s přírodou a její ochranou, např. zahradnictví a sběrný dvůr. Zajímavá byla určitě i beseda s místními včelaři nebo pochod na Ostravici se zastavením ve srubu P. Bezruče a v ráji dřevěných soch. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a p. Martinem Hlaváčem byly u řeky Ostravice připraveny pro děti kvízy, poznávačky a spousta jiné zábavy. Umocněno slunečným počasím, zkrátka vydařené dopoledne.

Starší spolužáci měli připravený program o 14 dnů později v různých částech Moravskoslezského kraje. Šesťáky čekal ve Štramberku program Cesta do minulosti zajištěný spolkem Hájenka Nový Jičín. 7. ročník navštívil v Bartošovicích Záchrannou stanici, kde s průvodcem, opět p. Hlaváčem a jeho kolegyní, prošli Naučnou stezkou dlouhou cca 5 km. Zajímavý program čekal na osmáky, kteří navštívili nejprve vysokopecní okruh i Tower Bolt v oblasti Dolních Vítkovic a poté největší tepelnou elektrárnu na Moravě v Dětmarovicích.

  1. ročník si zase v Planetáriu v Ostravě – Porubě vyslechl zajímavý pořad na vesmírné téma. Sečteno a podtrženo, rovněž velmi vydařené a jistě užitečné dopoledne.

Všechny projekty měly cosi společné. Především spoustu ochotných lidí, kteří se podíleli na jejich organizaci, za což jim patří náš velký dík. Dále poděkování přísluší SRPŠ naší školy, které poskytlo finanční prostředky a mohli se tak zúčastnit všichni žáci.  No a v neposlední řadě mělo toto konání připomenout, jak moc se musíme snažit o záchranu modré planety pro budoucí generace, jak je důležité všímat si toho, co se kolem nás děje a nebýt lhostejní k životnímu prostředí.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka