E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2018/19 (1. st.)

24 Čvn 2019

Přátelské loučení se školním rokem v ZŠ TGM

Když se po květnových deštích přihlásil první letní měsíc slunečným a teplým počasím, došlo rychle školákům i pedagogům, že se pomalu blíží závěr jejich desetiměsíčního snažení, které chce z jedné strany předat co nejvíce vědomostí, ze strany druhé nabýt je a pokud možno ponechat co nejdéle uchovány pro další použití. Uzavíraly se známky, vrcholily soutěže, zkrátka pěkný frmol. Ani při něm si ale v Tégeemce nezapomněli dospělí s dětmi připomenout vzájemná přátelství. Ta, která existovala jen krátce, ale i ta, které už trvají několik let.

Chceme-li hovořit o těch kratších, započatých v září a ukončených v červnu, myslíme jimi partnerství prvňáčků s nejstaršími deváťáky. Toto partnerství se stalo jednou z hezkých tradic naší školy a myslíme si, že ani uplynulý školní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Vzájemné seznámení na počátku, pomoc při adaptačním kurzu, rozdávání Slabikářů, podpora při přijímacích zkouškách. To byly hlavní body setkávání nejmladších a s nejstaršími. Při závěrečném setkání si všichni navzájem popřáli štěstí a samozřejmě nechyběla ani společná fotografie.

K přátelstvím, jež trvají již řádku let, bezesporu patří naše vztahy se zahraničními školami v německém Radeburgu a slovenské Turzovce. K západním přátelům se vydávají učitelé se svými žáky, aby nejen navázali nová přátelství, ale zároveň se také při konverzaci zdokonalili v cizím jazyce. K východním sousedům to máme kousek a toto partnerství již dávno přerostlo svoji oficiální rovinu a v mnoha případech vyústilo v osobní přátelství. Naposledy se tak stalo v pátek 14. června 2019, kdy se naši pedagogové vydali odpoledne za svými slovenskými kolegy na návštěvu. Přijali jsme pozvání turzovských učitelů a jako již mnohokrát předtím i tentokrát byla atmosféra setkání velmi milá a přátelská. Společné posezení, hrané scénky zdejších žáků, předání dárků. To byly hlavní body programu, ve kterém si jeho účastníci rovněž vzájemně vyměnili zkušenosti a novinky uplynulého školního roku. Rádi bychom poděkovali Městu Frýdlant n. O., které nás vybavilo na cestu sponzorskými dary a ani my jsme domů neodjeli s prázdnou. Zkrátka návštěva, jak má být. Už teď se těšíme na další a pevně věříme, že naše vzájemná 13-letá spolupráce bude i dále pokračovat.

11 Čvn 2019

Fotogalerie: Dravci 2019

7 Čvn 2019

Nadace Zayferus předvedla žákům dravé ptáky

Dárkem pro celou školu byla v úterý 4. června 2019 návštěva Nadace Zayfesus z Lednice, která nám na fotbalovém stadionu 1. BFK nejen předvedla své opeřené dravé svěřence, ale sokolníci povyprávěli i spoustu zajímavého z jejich života. Pro nás poučení a zábava zároveň, pro nadaci pak finanční podpora společnosti zabývající se ochranou dravých ptáků, která na svůj provoz získává prostředky svojí vlastní činností a přednáškami na školách. Do ochrany a propagace dravců investují ročně několik miliónů korun.

7 Čvn 2019

Den dětí byl plný sportu

Letošní mokrý máj byl sice příznivě nakloněn přírodě, nikoli však akcím pořádaným venku. S napětím jsme sledovali, jak se příroda rozhodne poslední květnový den, protože jsme si v souvislosti s blížícím se Dnem dětí naplánovali pro žáky z 1. stupně sportovní aktivity na našem krásném školním hřišti. V noci ale pršet přestalo a ráno začala připravovat krásně sluníčková obloha. To, co si pro malé svěřence připravil klub Atletická všestrannost a Hravý klaun, ale předčilo naše očekávání.

Olympiáda pro nejmenší, množství sportovních i hravých disciplín, diplomy, medaile, odměny. Vše umocněno přátelskou atmosférou plnou množství skvělých výkonů vytvořilo z pátečního dopoledne parádní oslavu dětského dne. Co jiného, než pohyb totiž kluci a holky nejvíc potřebují. Ten je baví, je přirozený a přináší jim spoustu zážitků. A to tento projekt bezpochyby přinesl.

Bez hlavních organizátorů by však skvělým býti nemohl, a tak náš dík patří v prvé řadě paní zástupkyni Karle Šigutové, dále Hravému klaunu včele s p. Vladimírou Klempovou a klubu Atletické všestrannosti vedeným p. Michaelou Kedroňovou. V neposlední řadě rovněž nejstarším spolužákům z devátých tříd, hl. z 9. C, jejichž pomoc byla nezištná a určitě přispěla ke skvělé organizaci celého dopoledne. O pitný režim se postaral náš Scolarest, takže i k němu směřuje náš dík. Společnými silami se tak podařilo vytvořit dětem dopoledne plné zábavy, sportu a dobré nálady.

V pondělí 3. června si pak užili svůj den i starší spolužáci z 2. stupně. I jejich aktivity měly především sportovní charakter a stejně jako jejich mladší spolužáci i oni si oslavu vychutnali plnými doušky dobré nálady a příjemně strávených chvil se svými kamarády.

7 Čvn 2019

Vycházka s myslivcem

Již několik let spolupracuje naše ZŠ TGM s panem Tomášem Hiklem z Mysliveckého sdružení v Čeladné. Na podzim probíhá ve škole sběr lesních plodů a na jaře pak pro ně výše jmenovaný myslivec připraví se svými kolegy komentovanou vycházku do přírody spojenou vždy se zajímavým vyprávěním, kvízovými otázkami i závěrečným pohoštěním. Ani letošní rok nebyl v tomto směru výjimkou.

Sobotní dopoledne 25. května 2019 přilákalo do výchozího bodu, kterým byl most nad Čeladenkou, několik žáků 1. stupně se svým dospělým doprovodem. Účastníci se odtud podél řeky vydali na cestu provázenou množstvím zajímavostí. Slyšely z povolaných úst, jak se správně chovat v přírodě, poznávaly zvířata na obrázcích, zajímavostí bylo zhlédnutí nory, kde zřejmě naposledy přespával jezevec. Po zdolání plánované trasy došli všichni do cíle. Tím byla myslivecká chata, kde příchozí uvítaly slavnostní lovecké fanfáry. Připravena byla nejen  vatra k opékání buřtíků a spousta dobrot, ale rovněž střelba ze vzduchovky, skládání puzzle či prohlídka zvířecích trofejí. Vše se odehrávalo v režii již zmíněného p. Tomáše Hikla a jeho pomocníků. Rádi bychom jim všem poděkovali za skvěle připravený program, pohoštění a vše, co učinilo tuto vycházku velmi poučným a zároveň příjemným zážitkem.

14 Kvě 2019

Den Země 2019

Konec dubna a začátek měsíce května přinesl do ZŠ TGM jeden významný projekt, Den Země. Proběhl na prvním (26. 4.) i na druhém stupni (9. 5.). Mladší žáci prošli místa

ve městě a okolí, která měla co do činění s přírodou a její ochranou, např. zahradnictví a sběrný dvůr. Zajímavá byla určitě i beseda s místními včelaři nebo pochod na Ostravici se zastavením ve srubu P. Bezruče a v ráji dřevěných soch. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a p. Martinem Hlaváčem byly u řeky Ostravice připraveny pro děti kvízy, poznávačky a spousta jiné zábavy. Umocněno slunečným počasím, zkrátka vydařené dopoledne.

Starší spolužáci měli připravený program o 14 dnů později v různých částech Moravskoslezského kraje. Šesťáky čekal ve Štramberku program Cesta do minulosti zajištěný spolkem Hájenka Nový Jičín. 7. ročník navštívil v Bartošovicích Záchrannou stanici, kde s průvodcem, opět p. Hlaváčem a jeho kolegyní, prošli Naučnou stezkou dlouhou cca 5 km. Zajímavý program čekal na osmáky, kteří navštívili nejprve vysokopecní okruh i Tower Bolt v oblasti Dolních Vítkovic a poté největší tepelnou elektrárnu na Moravě v Dětmarovicích.

  1. ročník si zase v Planetáriu v Ostravě – Porubě vyslechl zajímavý pořad na vesmírné téma. Sečteno a podtrženo, rovněž velmi vydařené a jistě užitečné dopoledne.

Všechny projekty měly cosi společné. Především spoustu ochotných lidí, kteří se podíleli na jejich organizaci, za což jim patří náš velký dík. Dále poděkování přísluší SRPŠ naší školy, které poskytlo finanční prostředky a mohli se tak zúčastnit všichni žáci.  No a v neposlední řadě mělo toto konání připomenout, jak moc se musíme snažit o záchranu modré planety pro budoucí generace, jak je důležité všímat si toho, co se kolem nás děje a nebýt lhostejní k životnímu prostředí.

14 Kvě 2019

Velikonoční projekt 2019

Než jsme se ve škole rozloučili na krátké velikonoční prázdniny, proběhl na 1. stupni tradiční projekt zaměřený právě na nastávající jarní svátky. Výroba dekorací a ozdob, jinde zkouška známých pokrmů a dobrot. To vše za vydatného přispění a pomoci našich rodičů či jiných rodinných příslušníků vytvořilo ve škole sváteční atmosféru a všechny nás naladilo na nadcházející svátky. Radostné úsměvy i spokojenost dětí byla odměnou těm, kteří vše potřebné připravili anebo pomohli ve škole. Děkujeme!

14 Kvě 2019

Budoucí prvňáčci z Tégeemky „odrazili od břehu“ aneb Zápis do 1. tříd 2019

Vzhledem k tomu, že téma letošního zápisu bylo „Jsme na jedné lodi“, můžeme o prvním kroku adeptů povinné školní docházky ve škole hovořit obrazně jako o vyplutí na dlouhou devítiletou cestu. Stalo se tak ve čtvrtek 11. dubna 2019 za poměrně nepříznivého počasí, kdy venku zrovna jaro svádělo jeden ze svých posledních soubojů se zimou. Zatažená obloha však neodradila rodiče a jejich potomky, aby přišli do naší školy ukázat, že jsou na vyučování připraveni a těší se, jak se již brzy naučí číst, psát a počítat.

Nezbytné formality, zkouška dovedností a znalostí, poté zasloužená odměna, malé sportovní odreagování a závěr v tradiční cukrárničce. To byl letošní průběh našeho zápisu, vše na pozadí mořského světa s pomocí zdatné námořnické posádky. Absolvovalo jej celkem 59 dětí se svým doprovodem a my jsme rádi, že o základní vzdělávání v naší škole je trvalý zájem. Děkujeme těm, kteří se pro něj rozhodli a našim cílem je udělat vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.

21 Led 2019

28.10.2018 v naší škole

Oslavili jsme 100 let vzniku ČSR

 Významné kulaté výročí letošního roku provázela řada akcí, které měly našim žákům připomenout, co se vlastně v roce 1918 stalo a jak moc to všechno souvisí s naší Českou republikou. Všechny zmíněné aktivity měly mnoho společného. Připomenutí těch, kteří naši zemi proslavili ve světě, vzpomínání na historické události, bezpečnou znalost státních symbolů a s tím spojené uvědomění si své národní hrdosti. Vloženo do pečlivě připravených projektů v jednotlivých třídách vše proběhlo důstojným způsobem hodným atmosféře těchto slavnostních dnů.

3 Led 2019

Advent 2018 na 1. stupni

 Předvánoční období provází v poslední době mnoho akcí, kdy se lidé chtějí na chvíli zastavit, udělat si čas pro druhého, pobavit se. Je tomu tak na mnoha místech a Tégeemka není zcela jistě v tomto směru výjimkou. Po tradičním koledování naší Chasičky následovalo množství doprovodných projektů v rámci výuky na 1. i na 2. stupni.

Mladší děti si adventní čas ve školní budově užily. V mnohých třídách nechyběly tradiční vánoční dílny, potěšila filmová pohádka v místním kině. Již popáté si šli kluci a holky zazpívat do kostela sv. Bartoloměje koledy (děkujeme farnosti Frýdlant n. O. za možnost tuto akci uskutečnit) a před odchodem na vánoční prázdniny se ještě před školou rozloučily oblíbeným vypouštěním balónků s „nebeským“ poselstvím novoročních přání.

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka