E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Advent 2018 na 1. stupni

3 Led 2019

Advent 2018 na 1. stupni

 Předvánoční období provází v poslední době mnoho akcí, kdy se lidé chtějí na chvíli zastavit, udělat si čas pro druhého, pobavit se. Je tomu tak na mnoha místech a Tégeemka není zcela jistě v tomto směru výjimkou. Po tradičním koledování naší Chasičky následovalo množství doprovodných projektů v rámci výuky na 1. i na 2. stupni.

Mladší děti si adventní čas ve školní budově užily. V mnohých třídách nechyběly tradiční vánoční dílny, potěšila filmová pohádka v místním kině. Již popáté si šli kluci a holky zazpívat do kostela sv. Bartoloměje koledy (děkujeme farnosti Frýdlant n. O. za možnost tuto akci uskutečnit) a před odchodem na vánoční prázdniny se ještě před školou rozloučily oblíbeným vypouštěním balónků s „nebeským“ poselstvím novoročních přání.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka