E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Vycházka s myslivcem

7 Čvn 2019

Vycházka s myslivcem

Již několik let spolupracuje naše ZŠ TGM s panem Tomášem Hiklem z Mysliveckého sdružení v Čeladné. Na podzim probíhá ve škole sběr lesních plodů a na jaře pak pro ně výše jmenovaný myslivec připraví se svými kolegy komentovanou vycházku do přírody spojenou vždy se zajímavým vyprávěním, kvízovými otázkami i závěrečným pohoštěním. Ani letošní rok nebyl v tomto směru výjimkou.

Sobotní dopoledne 25. května 2019 přilákalo do výchozího bodu, kterým byl most nad Čeladenkou, několik žáků 1. stupně se svým dospělým doprovodem. Účastníci se odtud podél řeky vydali na cestu provázenou množstvím zajímavostí. Slyšely z povolaných úst, jak se správně chovat v přírodě, poznávaly zvířata na obrázcích, zajímavostí bylo zhlédnutí nory, kde zřejmě naposledy přespával jezevec. Po zdolání plánované trasy došli všichni do cíle. Tím byla myslivecká chata, kde příchozí uvítaly slavnostní lovecké fanfáry. Připravena byla nejen  vatra k opékání buřtíků a spousta dobrot, ale rovněž střelba ze vzduchovky, skládání puzzle či prohlídka zvířecích trofejí. Vše se odehrávalo v režii již zmíněného p. Tomáše Hikla a jeho pomocníků. Rádi bychom jim všem poděkovali za skvěle připravený program, pohoštění a vše, co učinilo tuto vycházku velmi poučným a zároveň příjemným zážitkem.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka