E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Přátelské loučení se školním rokem v ZŠ TGM

24 Čvn 2019

Přátelské loučení se školním rokem v ZŠ TGM

Když se po květnových deštích přihlásil první letní měsíc slunečným a teplým počasím, došlo rychle školákům i pedagogům, že se pomalu blíží závěr jejich desetiměsíčního snažení, které chce z jedné strany předat co nejvíce vědomostí, ze strany druhé nabýt je a pokud možno ponechat co nejdéle uchovány pro další použití. Uzavíraly se známky, vrcholily soutěže, zkrátka pěkný frmol. Ani při něm si ale v Tégeemce nezapomněli dospělí s dětmi připomenout vzájemná přátelství. Ta, která existovala jen krátce, ale i ta, které už trvají několik let.

Chceme-li hovořit o těch kratších, započatých v září a ukončených v červnu, myslíme jimi partnerství prvňáčků s nejstaršími deváťáky. Toto partnerství se stalo jednou z hezkých tradic naší školy a myslíme si, že ani uplynulý školní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Vzájemné seznámení na počátku, pomoc při adaptačním kurzu, rozdávání Slabikářů, podpora při přijímacích zkouškách. To byly hlavní body setkávání nejmladších a s nejstaršími. Při závěrečném setkání si všichni navzájem popřáli štěstí a samozřejmě nechyběla ani společná fotografie.

K přátelstvím, jež trvají již řádku let, bezesporu patří naše vztahy se zahraničními školami v německém Radeburgu a slovenské Turzovce. K západním přátelům se vydávají učitelé se svými žáky, aby nejen navázali nová přátelství, ale zároveň se také při konverzaci zdokonalili v cizím jazyce. K východním sousedům to máme kousek a toto partnerství již dávno přerostlo svoji oficiální rovinu a v mnoha případech vyústilo v osobní přátelství. Naposledy se tak stalo v pátek 14. června 2019, kdy se naši pedagogové vydali odpoledne za svými slovenskými kolegy na návštěvu. Přijali jsme pozvání turzovských učitelů a jako již mnohokrát předtím i tentokrát byla atmosféra setkání velmi milá a přátelská. Společné posezení, hrané scénky zdejších žáků, předání dárků. To byly hlavní body programu, ve kterém si jeho účastníci rovněž vzájemně vyměnili zkušenosti a novinky uplynulého školního roku. Rádi bychom poděkovali Městu Frýdlant n. O., které nás vybavilo na cestu sponzorskými dary a ani my jsme domů neodjeli s prázdnou. Zkrátka návštěva, jak má být. Už teď se těšíme na další a pevně věříme, že naše vzájemná 13-letá spolupráce bude i dále pokračovat.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka