E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

[rev_slider alias="foto"]

Ostatní aktuality

Důležité aktuality | Ostatní aktuality


Putovní výstavy

Dějepis nemusí být jen v učebně a v učebnici! O tom se přesvědčili žáci 7. ročníků. Prostřednictvím putovní výstavy mohli vstoupit do období husitství. Na 14 panelech z knihy H.U.S. (ilustrace Lukáš…

DEN ZDRAVÍ na 2. stupni

V pátek 21. dubna 2023 proběhl na 2. stupni Den zdraví. Jednotlivé ročníky se zúčastnily předem naplánovaných aktivit. Žáci šestých ročníků navštívili frýdlantské sportovní centrum. Děti měly v Kotelně k dispozici…

Den Země na 1. stupni

Je jediná, o které víme. Jediná s nepřeberným množstvím rostlinných a živočišných druhů navzájem se doplňujících v dobrém i naopak. Je nádhernou modrou tečkou v nekonečném vesmíru a ten, kdo se ji snaží…