E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Sběr papíru – informace pro rok 2024

15 Kvě 2024

Sběr papíru – informace pro rok 2024

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním školním roce se naše škola zapojí do ochrany přírody sběrem papíru. Po zkušenostech z předešlých let a po dohodě s vedením školy budou do sběru zapojeni především žáci 1. stupně, ostatní třídy se do sběru mohou zapojit na základě dobrovolnosti. Pokud tedy budou chtít přispět i žáci 2. stupně, budeme samozřejmě rádi za každý nasbíraný kilogram. Letos budou jednotlivé třídy odměněny finanční částkou odpovídající množství nasbíraného papíru za třídu a také výkupní ceně, kterou stanoví Sběrné dvory s. r. o., Sviadnov.

V pondělí 27. května 2024 bude jako obvykle v dopoledních hodinách u vchodu do školní družiny za účelem již zmíněného sběru papíru přistaven kontejner. Pokud tedy máte možnost doma skladovat noviny, reklamní letáky, časopisy, kartony, papírové obaly, sešity, vyřazené knihy, balicí papíry – zkrátka vše, co patří do „modré popelnice“ – budeme velmi rádi, když nám i tentokrát pomůžete kontejner naplnit.

Při plnění budou platit podobná pravidla jako každý rok:

  • rodič / žák přinese nabalíkovaný, svázaný a zvážený papír během dne (v době od 6:30 do 16:30 hod.) do přistaveného kontejneru u zadního vchodu školy (družina), kde jej co nejskladněji uloží;
  • žák následně předá svému třídnímu učiteli údaj o hmotnosti odevzdaného papíru, zaznamenané údaje budou za třídu sečteny a po odvezení kontejneru použity pro vyhodnocení soutěže;
  • žáci i vyučující budou o výsledcích soutěže za tento školní rok informováni prostřednictvím školního rozhlasu; jednotlivé třídy obdrží odpovídající finanční částku, kterou pod vedením třídního učitele využijí libovolným způsobem.

Kontejner bude k dispozici minimálně týden, ideálně do jeho naplnění.

 

S poděkováním a přáním hezkých dní…

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. M.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka