E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

All posts by author

23 Kvě 2024

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

21 Kvě 2024

DFS Chasička srdečně zve na „Výroční koncert“

16 Kvě 2024

Školní družina, místo nejen pro odpočinek

     Kdybychom se chtěli zamyslet nad tím, jaké je poslání školní družiny, asi by bylo zřejmé, že její prvořadou náplní je realizace výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti mimo vyučování prostřednictvím příležitostných aktivit. Práce vychovatelek školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky či pravidly pedagogiky volného času. Žáci jsou rozděleni do oddělení, jejich počty se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů. Počet oddělení je zřizován ředitelkou školy na začátku školního roku, a to podle počtu přihlášených žáků a možné kapacity.
     Školní družina zabezpečuje náplň volného času již brzy ráno, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Práce vychovatelek je velmi náročná, neboť působí na děti v době zvýšené únavy po ukončení výuky, kdy se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snaží přizpůsobit programová náplň, když je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity, tvořivost a pobyt na hřišti či na zahradě.

     Jednou z aktivit, na kterou může být naše školní družina právem pyšná, je dramatický kroužek vedený p. vychovatelkou I. Zelenkovou. Navštěvují jej děvčata, která nemají možnost realizovat svůj herecký talent v základní umělecké škole. Ve středu 15. května 2024 měla možnost představit svoji celoroční práci svým nejmladším spolužákům z 1. stupně. Dívky zahrály a předvedly hned několik divadelních pohádek, dále pásmo básniček, písní i tanců ve vybraných světových jazycích. Vše doplněno vlastnoručně vyrobenými kostýmy a nápaditými kulisami. Přítomní diváci se náramně bavili, závěrečný potlesk byl jen malou odměnou za herecké výkony, za které by se nemuseli stydět ani opravdoví profesionálové.

     Skvěle fungující družina na naší škole je dílem vychovatelek, které svým svěřencům umožňují nejen si po namáhavém dopoledni odpočinout, ale také je něčemu zábavnou nenásilnou formou naučit. A dramatické vystoupení, které jsme měli možnost zhlédnout, toho bylo určitě patřičným důkazem.

15 Kvě 2024

Přijímací zkoušky – Co dělat, pokud vás nepřijali?

15 Kvě 2024

Sběr papíru – informace pro rok 2024

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním školním roce se naše škola zapojí do ochrany přírody sběrem papíru. Po zkušenostech z předešlých let a po dohodě s vedením školy budou do sběru zapojeni především žáci 1. stupně, ostatní třídy se do sběru mohou zapojit na základě dobrovolnosti. Pokud tedy budou chtít přispět i žáci 2. stupně, budeme samozřejmě rádi za každý nasbíraný kilogram. Letos budou jednotlivé třídy odměněny finanční částkou odpovídající množství nasbíraného papíru za třídu a také výkupní ceně, kterou stanoví Sběrné dvory s. r. o., Sviadnov.

V pondělí 27. května 2024 bude jako obvykle v dopoledních hodinách u vchodu do školní družiny za účelem již zmíněného sběru papíru přistaven kontejner. Pokud tedy máte možnost doma skladovat noviny, reklamní letáky, časopisy, kartony, papírové obaly, sešity, vyřazené knihy, balicí papíry – zkrátka vše, co patří do „modré popelnice“ – budeme velmi rádi, když nám i tentokrát pomůžete kontejner naplnit.

Při plnění budou platit podobná pravidla jako každý rok:

  • rodič / žák přinese nabalíkovaný, svázaný a zvážený papír během dne (v době od 6:30 do 16:30 hod.) do přistaveného kontejneru u zadního vchodu školy (družina), kde jej co nejskladněji uloží;
  • žák následně předá svému třídnímu učiteli údaj o hmotnosti odevzdaného papíru, zaznamenané údaje budou za třídu sečteny a po odvezení kontejneru použity pro vyhodnocení soutěže;
  • žáci i vyučující budou o výsledcích soutěže za tento školní rok informováni prostřednictvím školního rozhlasu; jednotlivé třídy obdrží odpovídající finanční částku, kterou pod vedením třídního učitele využijí libovolným způsobem.

Kontejner bude k dispozici minimálně týden, ideálně do jeho naplnění.

 

S poděkováním a přáním hezkých dní…

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. M.

10 Kvě 2024

Sportovní aktivity 1. stupně

Polemizovat o tom, zda je pohyb lidskému zdraví prospěšný, určitě není potřeba. Všichni víme, že právě on pozitivně ovlivňuje zdravý vývoj člověka a jeho budoucí tělesnou i duševní kondici. Motivací dětí k větší fyzické aktivitě jsou u nás ve škole nejen zajímavě koncipované hodiny tělesné výchovy, ale především zapojení žáků do mnohých soutěží či olympiád organizovaných v rámci okrsku či následných vyšších úrovní okresu či kraje.

     Na jaře 2024 jsme se v Tégeemce zapojili hned do několika takových sportovních projektů. První z nich, Junior NBA League, je basketbalový turnaj pro mládež přesně kopírující herní systém NBA. Jedná se o jedinečný celosvětový projekt s mezinárodním přesahem a působností.  První ročník proběhl v ČR v roce 2016 a od té doby úspěšně pokračuje. Cílem projektu je rozšířit mezi dětmi touhu sportovat, splnit si své sny a vzbudit v nich chuť k basketbalu i pohybu obecně.  Naše školní družstvo mladých nadšenců pro košíkovou ze 3. a 4. tříd postoupilo 25. dubna 2024 do okresního kola, když ve Frýdku – Místku v moderní basketbalové hale vyhrálo dva zápasy a ukázalo, že ani tento sport není našim žákům zcela cizí.

     Dalo by se říci, že mezi naše tradiční chlouby patří výkony kluků a holek ve vybíjené. Po vítězství v okrsku postoupili čtvrťáci a páťáci do okresního kola, kde vybojovali celkově 5. místo. Za svoje nadšení pro hru a sportovního ducha si jistě zaslouží velkou pochvalu.

     Dalším projektem, který láká především chlapce, je každoroční McDonalds cup, největší školní fotbalový turnaj v ČR. Za dobu jeho více jak dvacetileté existence se podařilo organizátorům rozpohybovat více než 1,5 milionu dětí, mezi kterými byly i některé současné hvězdy českého fotbalu. Naši svěřenci se představili ve dvou kategoriích. V té mladší 1. až 3. tříd jsme se stali vítězi okrsku a v kole okresním nám pak patřilo místo páté. Ze sedmi družstev jsme byli poraženi až na penalty a je potřeba říci, že malí fotbalisté se rvali jako lvi. Starší žáci ze 4. a 5. tříd se v okrsku umístili na 2. místě. I zde patří poděkování malým sportovcům za reprezentaci školy i města.

       Sport, pohybové aktivity. Vyplavují endorfiny, pomáhají utužovat vztahy, prospívají zdraví, zvyšují fyzickou kondici. A tak bychom mohli pokračovat. U nás ve škole o tom víme své, protože pohyb a sport, i to je naše Tégeemka.

9 Kvě 2024

Nabídka příměstských táborů „Rytmik“

8 Kvě 2024

Nabídka příměstských táborů „Věda nás baví“

8 Kvě 2024

Malování před školou

Během slunečného dne jsme uspořádali skvělou venkovní aktivitu pro naše žáky. Školní družina připravila kreativní odpoledne plné barev a radosti přímo před vchodem do školy. Děti se sešly podél stromů, které jsme oblepili folií, a rozdělili jsme je do tří skupin. Holky se ponořily do malování louky plné kytiček a motýlů, zatímco kluci se věnovali fotbalovému hřišti a portrétu fotbalistů. Třetí skupina kluků se vydala do vesmíru, kde se ponořili do malování černé díry a raket, které prozkoumávaly vesmír. Použili jsme temperové a akrylové barvy, které dodaly našim dílům originalitu. Abychom si tyto okamžiky uchovali, pořídili jsme mnoho fotografií, které zachycují radost a nadšení našich dětí.

6 Kvě 2024

Nejrychlejší májová veverka

Co dělají veverky v zimě, ví asi každý. Odpočívají ve svých zateplených hnízdech a krmí se nashromážděnými oříšky a semeny šišek. Co ale dělají „veverky“ z prvních tříd, ví jen málokdo. Trénují ve šplhu na tyči, aby mohly v květnu soutěžit o titul „Nejrychlejší májová veverka“.

Naši prvňáci se ocitli před obrovskou výzvou. Zdolat vysokou překážku, vyšplhat na nářadí, na kterém ještě nikdy necvičili. Díky snaze, trpělivosti, bojovnosti a odvaze se většině z nich podařilo udržet se na tyči a vyšplhat, kam jim síly dovolily. Ti nejlepší, nejzdatnější a nejrychlejší si zašplhali 2. května 2024 ve finálovém souboji. Za hlasité podpory fanoušků z řad spolužáků vyšplhali až na vrchol tyče a vysloužili si nejen obrovský potlesk a obdiv, ale také diplom a drobnou odměnu.

Všem „veverkám“ děkujeme za účast a reprezentaci své třídy a vítězům gratulujeme. Jsme na vás moc pyšné. Paní učitelky z prvních tříd.

Vítězové kategorie děvčat

1.místo: Charlotta Šerková (I.B), 2.místo: Diana Macháčková (I.C), 3.místo: Zuzana Zatloukalová (I.C)

Vítězové kategorie chlapců

1.místo: Tobiáš Bílek (I.B), 2.místo: Lukas Kocián (I.C), 3.místo: Marek Popelář (I.A)

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka