E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

All posts by author

28 Lis 2023

Prvňáčci převzali Slabikář

     Podzim se pomalu přehoupl do své druhé poloviny, máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Vzdělávací proces jede na plné obrátky. Naši nejmenší, prvňáčci, za vydatného přispění svých učitelek a rodičů pomalu pronikají do tajů písmenek, otevírá se před nimi svět okolo nás. A nejen on. V polovině listopadu otevřeli také svoji první knihu. Tu, kterou začínal každý z nás, Slabikář.

     Ve dnech 20. – 22. 11. 2023 se postupně ve všech třech našich prvních třídách odehrála malá slavnost. Patroni z devátých tříd přišli za svými malými svěřenci, aby jim v přátelské atmosféře předali úvodní významnou knihu lidského života. Kluci a holky nejdříve předvedli, co všechno se za skoro 3 měsíce ve škole naučili. Paní učitelky připravily zajímavé úkoly, ve kterých se objevily první slabiky i jednoduchá slova. S pomocí starších spolužáků vše hravě zvládli, takže následoval slavnostní akt. Vzpomínkou na tento den se nestal pro zúčastněné pouze příjemný osobní zážitek, ale začínajícím nejmenším čtenářům jej bude připomínat pamětní list.

      Ať se dnešní moderní technologie vyvíjejí jakýmkoli směrem či tempem, umět číst stále patří k základům vzdělání. Věřme, že tak, jako se to podařilo vždy v budoucnu, tak i ti naši letošní prvňáčci budou moci v červnu konstatovat: Už umím číst! Děti, Slabikář se před vámi otevírá, tak tedy s chutí do toho!

22 Lis 2023

Lyžařský kurz pro 7. roč. ve šk. r. 2023-2024

Informace pro rodiče – LVVK 2023-24

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžařského kurzu

Potvrzení o bezinfekčnosti


Pro zájemce – Informace ke zvýhodněnému zapůjčení lyžařského vybavení

21 Lis 2023

Vyhlášení výstražné stávky

Vážení rodiče,
na den 27. 11. 2023 vyhlásil Českomoravský odborový svaz výstražnou stávku a vyzval k zapojení také zaměstnance škol a školských zařízení. Naše škola se na podporu této výzvy do jednodenní stávky zapojí také.

Dne 27. 11. tedy bude škola uzavřená, v provozu nebude školní družina a pro žáky nebude zajištěna zvýhodněná strava ve školní jídelně.

Důvody stávky, se kterými se ztotožňujeme, jsou podrobně popsány v přiloženém dopisu předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem vedení školy
 
16 Lis 2023

Podzimní obrazy

V uplynulém týdnu se naše školní družina sešla na farní zahradě k zajímavému podzimnímu tvoření. Společně s dětmi jsme se ponořili do světa barev a textur podzimního listí, abychom vytvořili nádherné obrazy.

Prvním krokem bylo shromáždit různě barevné a tvarované listí ze zahrady. Děti byly nadšené, když objevovaly různé druhy listů a zkoumaly jejich odstíny. Každé dítě mělo možnost vyjádřit svou kreativitu a vytvořit vlastní podzimní obraz. Celý proces byl nejen zábavný, ale také vzdělávací, protože děti se dozvěděly více o různých typech listí, jejich funkcích a proměnách, které probíhají v přírodě během podzimu.  Tyto obrazy nám nyní zdobí prostor naší školní družiny. 

16 Lis 2023

Svatý Martin

Během celého minulého týdne jsme se ve školní družině věnovali Svatému Martinovi. Děvčata se s nadšením pustila do tvorby podkov z diamantu, zatímco kluci pracovali s plechem. Během našich setkání jsme si povídali příběh o svatém Martinu, jehož plášť a zrada hus nás zaujaly a poskytly nám zajímavý pohled do historie.

Nemohli jsme zapomenout ani na kulinářskou stránku této tradice – společně jsme pekli Svatomartinské rohlíčky, které jsme  naplnili mákem. Každý se zapojil do Svatomartinské stezky, ať už to bylo prostřednictvím kvízů nebo tvorby Svatomartinského koně. Všichni jsme se skvěle bavili a splnili všechny úkoly.

Celý týden byl pro nás plný radosti, kreativity a dobrodružství spojeného se svatým Martinem. Těšíme se na další podobné akce a zážitky!

10 Lis 2023

Návrh střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026

10 Lis 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

8 Lis 2023

Halloween nechyběl ani na 2. stupni

Samozřejmě, že si na konci října neopomněli připomenout anglosaský svátek rovněž naši starší žáci. Reportáže z projektu se zhostila  Ema Tomalíková, která napsala „Tento rok jsme se rozhodli oslavit Halloween trochu jinak“. Naše třída 7. C  s pomocí paní učitelky Kristýny Daňkové přichystala pro páťáky a šesťáky směsici stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Naši mladší  spolužáci se mohli těšit na tvoření, malování na obličej, hádanky a kvízy. Kluci samozřejmě vymysleli sportovní disciplíny. Hrál se basketbal, florbal a taky fotbal. Odměnou za jejich výkon bylo něco sladkého. Pro nás sedmáky, jako pro pořadatele, to byla výzva. Snažili jsme se vymyslet co nejlepší a nejzábavnější úkoly. Komplikace se objevily, projevily a vyřešily. Stresové situace taktéž, a kdyby náhodou – sladké občerstvení to jistilo. Myslím, že si to užili úplně všichni. Děti odcházely spokojené a to bylo hlavní.

 

7 Lis 2023

Halloween na 1. stupni

Letošní slunečný podzim sice nahrával venkovním aktivitám, ale nakonec se chladné dny přece jen přihlásily o slovo, a my jsme byli rádi, že jsme se díky novému topení u nás v Tégeemce mohli schovat v teple školní budovy. Konec října patřil již tradičně projektu, ve kterém se po chodbách procházela strašidla a duchové. Děti se totiž ponořily do atmosféry Halloweenu. Přestože tento anglický svátek náleží spíše do anglicky mluvících zemí, stal se v rámci hodin tohoto jazyka dnem plným zážitků. Děti se dozvěděly zajímavosti o historii a tradicích tohoto anglosaského svátku, naučily se spoustu nových anglických slovíček.

     Pro žáky 1. stupně připravily paní učitelky zábavné aktivity s tematicky zaměřenými hrami. Vytvářely se tradiční vydlabané dýně, v kuchyňce se peklo a připravovalo oranžové občerstvení. Nechyběl tanec, písničky, pohyb, dobrá nálada a spousta legrace. Zkrátka skvělý způsob, jak spojit výuku s praktickými dovednostmi a při tom zvýšit motivaci žáků k zájmu o angličtinu.

6 Lis 2023

Kalusův kalamář

Dne 3. listopadu 2023 proběhla na Základní škole v Čeladné každoročně pořádaná literárně tvůrčí soutěž Kalusův kalamář. V letošním roce naši školu reprezentovaly ve třech kategoriích žákyně: ze 6. A Tereza Valová, ze 7. D Sofie Bražinová a Anna Okonská z 9. B.

Soutěže se zúčastnilo několik desítek literárních tvůrců. Letošní nelehký úkol byl napsat báseň na téma: Naše hrady, zámky a lidé v nich. Opět naše žákyně nezklamaly. V obou dvou kategoriích pro 6. a 7. ročník se Tereza Valová umístila na pěkném 2. místě a v kategorii nejstarších dosáhla druhé příčky rovněž Anna Okonská z devátého ročníku. Všem třem děvčatům děkuji za výbornou reprezentaci, odvahu a pěkné umístění v tomto tvůrčím klání.

Děkuji pořádající škole za pozvání a už se těšíme na příští rok. Poděkování patří také paní Kateřině Chrostkové, která jako pedagogický dozor absolvovala s dívkami tuto akci.

 

Hrady, zámky a lidé

Anna Okonská

Kamenné hradby chátrají déle.

Kdo však utěší smutného krále.

On zasmušile na harfu balady hrál,

co však postrádá náš zarmoucený král?

 

Kejklíř skáče jako hlupák sám.

A přesto ho neocenil osamělý král.

Kdo by tušil, že láska mu chybí,

Že jedna rusovláska se mu líbí.

 

Růže uvadá, čas plyne.

Král zamilované tóny z harfy line.

Poté zasedá nad kupy svých knih,

Pozoruje oknem padající sníh.

 

„Proč ty králi, proč jen tady z okenice hledíš?“

„ A proč nad těmi kupami knih jen žalostně sedíš?

Komorný se vyptává svého pána,

to král ještě neví, že na něj čeká rusovlasá dáma.

 

Že by příběh končil štěstím a láskou?

Jako když slepíš dva papíry lepicí páskou?

Nic takového se bohužel nestalo,

Jako kdyby krále něco trestalo.

 

Rusovláska je jen duše přízrak krásné dámy.

Byla kdysi hozena sedmihlavé sani.

A tak král pro samou lásku,

život obětoval pro svou rusovlásku.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka