E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

All posts by author

19 Led 2023

DOD Gymnázium BMA

DOD BMA 20.1.2023
19 Led 2023

DOD Střední průmyslová škola Hranice

pozvánka na DOD
16 Led 2023

Rozpočet na rok 2023

12 Led 2023

Informace k přijímacímu řízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, žáci s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ), které bylo vypracováno školeným pracovníkem speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení se vydává ve dvou vyhotoveních. Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyznačí
informaci o doložení doporučení na přední straně přihlášky ke vzdělávání. Hlásí-li se uchazeč na
více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

11 Led 2023

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

V pátek 20. 1. 2023 se bude konat akce Svačinka pro dobrou věc. Mnozí si pamatujete loňskou povedenou akci Svačinka pro Ukrajinu. Žáci žákovského parlamentu tentokrát odhlasovali, že vybraná částka se rozdělí mezi organizaci Dobrý anděl, která podporuje děti a rodiny s výskytem vážných onemocnění a projekt Blue life, jenž se zabývá ochranou oceánů.
 
Budeme rádi, pokud se žáci opět zapojí a donesou do školy připravené dobroty. Během dne budou moci jednotlivé třídy chodit nakupovat a občerstvovat se. Akce se bude konat v hudebně a připravují ji žáci žákovského parlamentu. Proto v pátek nezapomeňte s sebou drobné peníze. Obnos, který se získá z prodeje, bude určen na dobrou věc. 

Na společný den se těší Žákovský parlament

 
9 Led 2023

Nabídka práce

Hledáme zaměstnance na úklid tělocvičny + přilehlých chodeb, šaten a sociálních zařízení po turnajích.
Jedná se pouze o víkendy na dohodu o provedené práci (130,-Kč/hodina) v období ledna až dubna 2023.
Vyžadujeme spolehlivost a pečlivost.
 
Tel. č.: 558 678 169 nebo email: sekretariat@zsfrydlant.cz
9 Led 2023

DOD Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka

9 Led 2023

DOD Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy Krnov

Dny otevřených dveří pozvánka

5 Led 2023

GDPR

5 Led 2023

Fakescape

Fakescape

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka