E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Zápisy z jednání SRPŠ

22 Zář 2023

Zápis z plenární schůze SRPŠ 21. září 2023

8 Lis 2022

Zápis z plenární schůze SRPŠ ze dne 22. září 2022

Zápis_plenární_schůze_ze_dne_22 01
Zápis_plenární_schůze_ze_dne_22 02

22 Úno 2022

Zápis plenární schůze ze dne 23. září 2021

 Zápis_plenární_schůze_ze_dne_23.09.2021
Zápis_plenární_schůze_ze_dne_23.09.2021 02

7 Led 2021

Zápis z jednání plenární schůze ze dne 1. 10. 2020

Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 1.10.2020 01
Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 1.10.2020 02
Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 1.10

9 Led 2020

Zápis z jednání plenární schůze ze dne 28. 11. 2019

 1. Přivítání přítomných rodičů, vedení školy a zástupců Města F. n. O..
 2. Plenární schůzi navštívili zástupci MÚ, a to pan místostarosta Mgr. David Pavliska, paní tajemnice Ing. Renata Šigutová a paní vedoucí odboru dopravy Mgr. Zdeňka Pohludková. Zástupci MÚ přišli seznámit Radu rodičů s postupem řešení dopravní situace před školou, na kterou zástupci rodičů opakovaně upozorňovali. Návrh obsahoval: změnu rychlosti, zpomalovače, změnu dopravního značení a vybudování nového přechodu pro chodce. Dále bude platit zákaz vjezdu na parkoviště u školy a zákaz vjezdu před budovu školy. Vjezd ke škole bude povolen jen se souhlasem vedení školy. Nové zpomalovače a dopravní značení by měly být realizovány zhruba do 1 roku. Přechod pro chodce by měl být zhotoven o něco později. Vše záleží na počasí a administrativě. Do konce února 2020 by měla být vypracována studie. Více informací bude možno získat na městském úřadě, na webu školy, u vedení školy nebo u zástupců v Radě rodičů.
 3. Opět apelujeme na rodiče, aby více využívali zálivu, který je určen pro vystupování dětí. Děkujeme.
 4. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků paní účetní Petrou Janákovou.
 5. Z řad rodičů byla vznesena připomínka k estetické úrovni fotografií při školním fotografování žáků (Vánoce). Škola se podnětem bude zabývat.
 6. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: vánoční jarmark, návštěva kina, Zpívání vánočních koled v kostele, vypouštění balónků, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, lyžařský kurz, Den země, projektové dny atd.
 7. Vedení školy informovalo, že se zapojilo do soutěže ve sběru papíru. Organizátorem soutěže jsou sběrné dvory Sviadnov. Kontejner ke škole bude ještě přistaven 2 krát, a to v měsíci březnu a v polovině června. Více informací na webu školy nebo na vedení školy.
 8. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – vánoční jarmark. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 4.000Kč – sběr papíru – ceny. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 3.500Kč – testování žáků 5. tříd. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 1.200Kč – balónky. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek na dopravu. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 10.000Kč – p. Kudělka sportovní náčiní. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – časopis TAMTAM. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 7.900Kč – exkurze Krakov. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 10.000Kč – vstupy a autobus Radeburg. SCHVÁLENO

 

Hlasovali všichni přítomní členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

 

 

  Zapsala dne 28. 11. 2019                                                        Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

31 Říj 2019

Zápis Plenární schůze ze dne 26. září 2019

 1. Přivítání se s novými zástupci tříd a jejich schválení.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředku SRPŠ písemnou formou.
 3. V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu celkem 676 dětí, přičemž kapacita školy je 680 dětí. Celkem je ve škole 30 tříd.
 4. Do prvních tříd letos nastoupilo 57 prvňáčků.
 5. Letošní školní rok nezačal příliš vesele. Na chlapeckých toaletách praskla hadička a voda vytopila jak třídu V. C, tak i bohužel třídu, která byla pod ní, a to 1. C. Prvňáčci se provizorně učí v bývalé třídě MŠ Pastelka.
 6. Vedením školy byly podány informace o proběhlých akcích: adaptační programy (1. a 6. třídy), Den zdatnosti a jiné. Školu také navštívili v rámci projektu Edison zahraniční studenti, a to z Indie, Kanady a z Turecka. Podíleli se na výuce v cizím jazyce. Ubytováni byli v rodinách.
 7. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: návštěva divadel a kina, preventivní programy, lyžařský kurz na I. i II. stupni, Den zdraví, sportovní kurz atd.
 8. V letošním školním roce se ples neuskuteční.
 9. Z řad rodičů byly vzneseny dotazy na vedení školy, tykající se provozu systému Bakaláři – doplnění rozvrhu, omluvenky, zadávání úkolů. Vedení školy oznámilo, že se dotazy a připomínkami bude zabývat.
 10. Opět se otevřelo téma dopravy u školy. Situace je katastrofální. Apelujeme na rodiče, aby děti nevozili až před vchod, ale využívali ostrůvku, který je k tomu určen. Komplikují tím provoz před školou a hrozí nebezpečí, že se dětem něco stane. Vedení školy a Rada rodičů se dohodli, že k řešení situace bude vyzván dopravní odbor MÚ.
 11. Seznam kroužků bude vyvěšen na stránkách školy.
 12. Bylo požádáno o částku 1.000Kč – školní družina (odměny pro 120 dětí na Mikuláše. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 1.000Kč – keramická dílna a glazura. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 6.000Kč – příspěvek na hry pro 1. a 2. třídu. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla I. stupeň. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino I. stupeň. SCHVÁLENO
 17. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kultura I. stupeň. SCHVÁLENO
 18. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – záloha I. stupeň 1 pololetí. SCHVÁLENO
 19. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – doprava divadlo II. stupeň. SCHVÁLENO
 20. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino II. stupeň. SCHVÁLENO
 21. Bylo požádáno o částku 25.000Kč – Den zdraví. SCHVÁLENO
 22. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – záloha na I. pololetí 2. stupeň. SCHVÁLENO
 23. Bylo požádáno o částku 3.000Kč – doprava sportovní kurz. SCHVÁLENO
 24. Bylo požádáno o částku 12.000Kč – lyžařský kurz. SCHVÁLENO

 

Hlasovali všichni přítomní členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

 

Poznámka:

Na plenární schůzi, která se uskutečnila dne 26. dubna 2019, byla navrhnuta a odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2019/2020 ve výši 400 Kč pro první dítě a ve výši 150 Kč na další dítě, které v daném školním roce bude žákem zdejší školy.

 

 

Zapsala dne 26. září 2019                                         Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

3 Říj 2019

Zápis plenární schůze ze dne 25. dubna 2019

1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.

2. Poděkování za přípravu a realizaci letošního plesu. Poděkování patří jak rodičům, tak i všem učitelům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu plesu.

3. Poděkování a rozloučení se s paní Marcelou Palochovou, která se několik let starala o účetnictví. Patří ji velké díky.

4. Novou účetní byla zvolena paní Petra Janáková. Hlasovali všichni přítomni členové, hlasování bylo jednomyslné.

5. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.

6. Z řad rodičů byly vzneseny připomínky na hudbu, která hrála na plese – bude se řešit. Vedení školy oznámilo, že termín, který byl zamluven na příští rok, nevyhovuje, neboť v tuto dobu by se mněl uskutečnit lyžařský výcvik. Pokusíme se zamluvit nový termín.

7. Byl vznesen dotaz na bakaláře – zápis známek, omluvenky, učivo. Škola se tímto bude zabývat.

8. Byl vznesen dotaz na SCIO – TESTY, že se v nich objevuje učivo, které žáci ještě neprobrali. S tímto se bohužel škola nemůže nic dělat.

9. Paní zástupkyně z prvního stupně Mgr. Karla Šigutová informovala o akcích, které se konaly – maškarní karneval, představení v Českém Těšíně, cyklus akcí pro budoucí prvňáčky, Velikonoční dílny atd. Dále informovala o zápisu do prvních tříd, kterého se zúčastnilo 59 dětí, z toho 57 dětí bylo přijato. Zároveň informovala o probíhajících a budoucích akcích – Prima pokusy, lekce na ekologickou přírodu, školní výlety, Den plný her, Den Země, fotografování atd.

10. Paní zástupkyně z druhého stupně Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné o akcích, které proběhly – Den zdraví, anglické divadlo, lyžařský výcvik, vaření se Scolarestem, SCIO – testy, Renarkon. Zároveň informovala o akcích, které budou probíhat – vystoupení dravců, zájezd do Polska, návštěva ÚP, Den Země, zájezd do Anglie, fotografování atd.

11. Letos oslaví Chasa a Chasička 25 let svého působení. Připravují vystoupení a žáci jej shlédnou 17. 5. 2019.

12. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – paní Šimonková. SCHVÁLENO

13. Bylo požádáno o částku 2.500 Kč – den plný her. SCHVÁLENO

14. Bylo požádáno o částku 2.000 Kč – školní družina. SCHVÁLENO

15. Bylo požádáno o částku 2.300 Kč – rozloučení se žáky 5. tříd. SCHVÁLENO

16. Bylo požádáno o částku 2.300 Kč – vítaní prvňáčku. SCHVÁLENO

17. Bylo požádáno o částku 3.000 Kč – záloha na II. popoletí 1. stupeň. SCHVÁLENO

18. Bylo požádáno o částku 35.000 Kč – data projektor do třídy. SCHVÁLENO

Blokovaná částka v rozpočtu SRPŠ ve výši 10.000 Kč na interaktivní tabuli bude využita pro nákup výše uvedeného data projektoru. Interaktivní tabuli nelze ve třídě nainstalovat.

19. Bylo požádáno o částku 6.000 Kč – příspěvek na autobus. SCHVÁLENO

20. Bylo požádáno o částku 7.000 Kč – zájezd do Polska. SCHVÁLENO

21. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – odměny pro vycházející žáky 7. a 9. tříd. SCHVÁLENO

22. Bylo požádáno o částku 13.000 Kč – adaptační programy 1. a 6. třída. SCHVÁLENO.

23. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – Exit tour. SCHVÁLENO

24. Bylo požádáno o částku 33.450 Kč – Den dětí. SCHVÁLENO

25. Bylo rozhodnuto, že blokované částky 1.863 Kč (Almanach), 10.000 Kč (interaktivní tabule) a 2.000 Kč (adaptační programy), které nebyly dočerpány, budou vráceny zpět do rozpočtu SRPŠ.

 

Termíny třídních schůzek a konzultací na školní rok 2019/2020

 

26. září 2019

I.stupeň

16:00 – třídní schůzky

 

II.stupeň

16:30 – třídní schůzky

 

17:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

28. Listopadu 2019

I.stupeň

15:00 – 17:30 konzultační hodiny

 

II.stupeň

15:30 – 18:00 konzultační hodiny

 

18:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

23. dubna 2020

I.stupeň

15:00 – 15:30 třídní schůzky

15:30 – 17:00 konzultační hodiny

 

II.stupeň

15:30 – 16:00 třídní schůzky

 16:00 – 18:00 konzultační hodiny

 

18:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

Hlasovali všichni přítomni členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

Zapsala dne 26. dubna 2019 Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

30 Lis 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 29. 11. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 29. 11. 2018

 1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 3. Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o všech akcích, které se konaly na prvním stupni ZŠ – za všechny jmenuji alespoň návštěva kina, proběhly Vánoční dílny, preventivní programy. Budou se konat další kulturní akce mimo jiné i Zpívání v kostele. Kromě jiného informovala i o vysoké nemocnosti pedagogů, kterou se ale daří zvládnout díky zajištění zástupů.
 4. Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné rodiče o akcích, které proběhly na 2. stupni – za všechny jmenuji např. sportovní kurz v Rýmařově, lekce Renarkonu, Exitour – blok odborných přednášek a koncert, Scio testy, návštěva divadla a další. Pro letošní rok je opět plánovaný Den zdraví a Den země.
 5. Ze strany rodičů byl vznesen požadavek na objednávání si času schůzky s pedagogy na prvním stupni ZŠ v rámci třídních schůzek. Vedení školy přislíbilo pomoc při technickém řešení těchto přihlášek formou objednávkového systému.
 6. Bylo požádáno o částku 1 200 Kč na nákup sady balónků s přáním. SCHVÁLENO
 7. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč na materiál pro výrobu výrobků na Vánoční jarmark. SCHVÁLENO
 8. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč na nákup tavných pistolí do jednotlivých tříd prvního stupně. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 15 000 Kč na karneval pro 1. stupeň. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 3 600 Kč na Scio testy pro 5. ročníky. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč zálohu na tisk pozvánek na ples. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 30 000 Kč na Den zdraví. CHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 55 000 na Den země. SCHVÁLENO
 14. Byl odsouhlasen termín konání další plenární schůze týkající se přípravy plesu a to na čtvrtek 10. 1. v 17.00 hod. ve sborovně školy.

Hlasovali všichni přítomni členové plenární schůze a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

      Zapsala                                                        Ing. Marcela  Palochová, Ph.D.

      Dne: 29. 11. 2018                                                      pokladní SRPŠ 

4 Říj 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 4. 10. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 4. října 2018

 1. Přivítání se s novými zástupci tříd a jejich schválení.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředku SRPŠ písemnou formou.
 3. V letošním školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu 666 dětí. Na prvním stupni je 15 tříd a na druhém stupni 14 tříd.
 4. Do prvních tříd letos nastoupilo 73 žáků a v šestých třídách je 97 žáků.
 5. Proběhla schůze Školské rady. Funkční období je na 4 roky a skládá se z 12 členů: 3 členové za rodiče, 3 členové za školu a 3 členové za zřizovatele.
 6. Byly podány informace vedením školy o proběhlých akcích: adaptační programy (1. a 6. třídy), sportovní soutěže, Den tělesné zdatnosti, exkurze do Prahy (5. třídy), návštěva záchranné stanice v Bartošovicích aj.
 7. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: návštěva ZOO v Ostravě, preventivní programy, sběr kaštanů, Drakiáda, divadlo, Den zdraví (březen), Den země (9. 5. 2019), letecký zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. tříd (květen), návštěva soudu ve Frýdku – Místku (9. třídy), sportovní kurz, Planeta země (5. až 8. třídy), Eximtour (8. 11.).
 8. Opět se otevřelo téma dopravy u školy. Je nepatrné zlepšení, chybí přechod pro chodce. Apelovat na rodiče, aby děti nevozili až před vchod a nezajížděli ke škole, ale aby děti vysadili na ostrůvky, který je kousek od hasičské zbrojnice.
 9. Seznam kroužků bude vyvěšen na stránkách školy.

10.Byl vznesen dotaz z řad rodičů, zda by nemohl být zajištěn dohled nad žáky po vyučování, když čekají na kroužky. Vedení odpovědělo, že na to bohužel není prostor a dohled.

11.Školní časopis TAMTAM slaví úspěchy. Dne 19. 9. 2018 se zúčastnil soutěže v krajském kole. Kategorii celkový časopis obsadil 3. místo, zde hodnotili zástupci škol. V kategorii školní zpracování obsadil časopis 2. místo, a v kategorii grafické zpracování 1. místo. Tyto dvě kategorie hodnotili novináři.

12.Ples se uskuteční 16. 3. 2019. Bližší informace na plenární schůzi v listopadu.

13.Bylo požádáno o částku 3.500Kč – knihy do žákovské knihovny. SCHVÁLENO

14.Bylo požádáno o částku 10.000Kč – p. učitelka Ševčíková, školní časopis TAMTAM. SCHVÁLENO

15.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla I. stupeň. SCHVÁLENO

16.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino I. stupeň. SCHVÁLENO

17.Bylo požádáno o částku 1.000Kč – keramika. SCHVÁLENO

18.Bylo požádáno o částku 5.000Kč – mobilní pískoviště školní družina. SCHVÁLENO

19.Bylo požádáno o částku 3.000Kč – záloha na 1. pololetí I. stupeň. SCHVÁLENO

20.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla II. stupeň. SCHVÁLENO

21.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino II. stupeň. SCHVÁLENO.

22.Bylo požádáno o částku 3.000Kč – doprava sportovní kurz. SCHVÁLENO

Termíny třídních schůzek a konzultací na školní rok 2018/2019:

 1. listopadu 2018
 2. stupeňII. stupeň

15:00 – 17:30 konzultační hodiny                         15:30 – 18:00 konzultační hodiny

18:05 plenární schůze ve sborovně ZŠ.

 1. dubna 2019
 2. stupeň                                                                  II. stupeň

15:00 – 15:30 třídní schůzky                                   15:30 – 16:00 třídní schůzky

15:30 – 17:30 konzultační hodiny                         16:00 – 18:00 konzultační hodiny

18:05 plenární schůze ve sborovně ZŠ.

27 Dub 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 26. 4. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 26. 4. 2018

 1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.
 2. Poděkování od předsedkyně SRPŠ p. Děcké za přípravu a realizaci letošního úspěšného plesu. Poděkování patří jak rodičům, tak i všem učitelům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu plesu.
 3. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 4. Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o všech akcích, které se konaly na prvním stupni ZŠ – za všechny jmenuji alespoň úspěšný karneval. Dále informovala o zápisu do 1. tříd, který již proběhl a kterého se zúčastnilo rekordních 84 dětí. Z toho přes 70 dětí nastoupí do 1. tříd, kdy budou otevřeny 3 třídy. Kromě jiného informovala i o vysoké nemocnosti pedagogů, kterou se ale podařilo zvládnout díky zajištění zástupů, a to aprobovanými pedagogy.
 5. Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné rodiče o akcích, které proběhly na 2. stupni – za všechny jmenuji např. Den zdraví a Den země. Informovala také o testování žáků 7. ročníků a hodnotila testování jako velmi přínosné. Dále informovala o dřívějším ukončení školního roku, a to 26. 6. 2018, kdy žáci obdrží již své vysvědčení. Poté bude škola uzavřena a to z důvodu realizace poslední etapy rekonstrukce sociálního zařízení.
 6. Bylo rozhodnuto, že částka 5 000 Kč, která byla určena jako rezerva na ples, bude vrácena zpět do rozpočtu SRPŠ.
 7. Bylo požádáno o částku 1 000 Kč na keramickou hlínu. SCHVÁLENO
 8. Bylo požádáno o částku 50 Kč/na dítě a to na Den dětí pro 1. i 2. stupeň. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 2 800 Kč vítání prvňáčků. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 2 100 Kč na odměny pro vycházející žáky 1. stupně. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč – na nákup dresů pro dívčí družstvo ve vybíjené. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč zálohu na 2. pololetí pro 1. stupeň. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 150 Kč/žáka pro žáky 1. stupně na exkurzi do Prahy. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 4 400 Kč na testování SCIO pro 8. ročníky. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 4 400 Kč na testování SCIO pro 7. ročníky. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč na zálohy na 2. pololetí pro 2. stupeň. SCHVÁLENO
 17. Bylo požádáno o částku 15 000 Kč na adaptační programy pro žáky 1. a 6. ročníku. SCHVÁLENO
 18. Bylo požádáno o částku 150 Kč/žáka pro 9. ročníky na exkurzi do Osvětimi. SCHVÁLENO
 19. Byl schválen příspěvek od rodičů na další školní rok 2018/2019 ve stejné výši jako loňském roce a to 400 Kč na žáka a 150 Kč na další dítě.
 20. Byl odsouhlasen termín konání plenární schůze a to 4. 10. 2018:

16.00 hod – třídní schůzky 1. stupeň

16.30 hod – třídní schůzky 2. stupeň

17.05 hod – Rada rodičů

Hlasovali všichni přítomni členové Rady rodičů a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

      Zapsala                                                   Marcela  Palochová

      Dne: 26. 4. 2018                                       pokladní Rady rodičů               

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka