E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 26. září 2019

31 Říj 2019

Zápis Plenární schůze ze dne 26. září 2019

 1. Přivítání se s novými zástupci tříd a jejich schválení.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředku SRPŠ písemnou formou.
 3. V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu celkem 676 dětí, přičemž kapacita školy je 680 dětí. Celkem je ve škole 30 tříd.
 4. Do prvních tříd letos nastoupilo 57 prvňáčků.
 5. Letošní školní rok nezačal příliš vesele. Na chlapeckých toaletách praskla hadička a voda vytopila jak třídu V. C, tak i bohužel třídu, která byla pod ní, a to 1. C. Prvňáčci se provizorně učí v bývalé třídě MŠ Pastelka.
 6. Vedením školy byly podány informace o proběhlých akcích: adaptační programy (1. a 6. třídy), Den zdatnosti a jiné. Školu také navštívili v rámci projektu Edison zahraniční studenti, a to z Indie, Kanady a z Turecka. Podíleli se na výuce v cizím jazyce. Ubytováni byli v rodinách.
 7. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: návštěva divadel a kina, preventivní programy, lyžařský kurz na I. i II. stupni, Den zdraví, sportovní kurz atd.
 8. V letošním školním roce se ples neuskuteční.
 9. Z řad rodičů byly vzneseny dotazy na vedení školy, tykající se provozu systému Bakaláři – doplnění rozvrhu, omluvenky, zadávání úkolů. Vedení školy oznámilo, že se dotazy a připomínkami bude zabývat.
 10. Opět se otevřelo téma dopravy u školy. Situace je katastrofální. Apelujeme na rodiče, aby děti nevozili až před vchod, ale využívali ostrůvku, který je k tomu určen. Komplikují tím provoz před školou a hrozí nebezpečí, že se dětem něco stane. Vedení školy a Rada rodičů se dohodli, že k řešení situace bude vyzván dopravní odbor MÚ.
 11. Seznam kroužků bude vyvěšen na stránkách školy.
 12. Bylo požádáno o částku 1.000Kč – školní družina (odměny pro 120 dětí na Mikuláše. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 1.000Kč – keramická dílna a glazura. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 6.000Kč – příspěvek na hry pro 1. a 2. třídu. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla I. stupeň. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino I. stupeň. SCHVÁLENO
 17. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kultura I. stupeň. SCHVÁLENO
 18. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – záloha I. stupeň 1 pololetí. SCHVÁLENO
 19. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – doprava divadlo II. stupeň. SCHVÁLENO
 20. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino II. stupeň. SCHVÁLENO
 21. Bylo požádáno o částku 25.000Kč – Den zdraví. SCHVÁLENO
 22. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – záloha na I. pololetí 2. stupeň. SCHVÁLENO
 23. Bylo požádáno o částku 3.000Kč – doprava sportovní kurz. SCHVÁLENO
 24. Bylo požádáno o částku 12.000Kč – lyžařský kurz. SCHVÁLENO

 

Hlasovali všichni přítomní členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

 

Poznámka:

Na plenární schůzi, která se uskutečnila dne 26. dubna 2019, byla navrhnuta a odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2019/2020 ve výši 400 Kč pro první dítě a ve výši 150 Kč na další dítě, které v daném školním roce bude žákem zdejší školy.

 

 

Zapsala dne 26. září 2019                                         Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka