E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z jednání plenární schůze ze dne 28. 11. 2019

9 Led 2020

Zápis z jednání plenární schůze ze dne 28. 11. 2019

 1. Přivítání přítomných rodičů, vedení školy a zástupců Města F. n. O..
 2. Plenární schůzi navštívili zástupci MÚ, a to pan místostarosta Mgr. David Pavliska, paní tajemnice Ing. Renata Šigutová a paní vedoucí odboru dopravy Mgr. Zdeňka Pohludková. Zástupci MÚ přišli seznámit Radu rodičů s postupem řešení dopravní situace před školou, na kterou zástupci rodičů opakovaně upozorňovali. Návrh obsahoval: změnu rychlosti, zpomalovače, změnu dopravního značení a vybudování nového přechodu pro chodce. Dále bude platit zákaz vjezdu na parkoviště u školy a zákaz vjezdu před budovu školy. Vjezd ke škole bude povolen jen se souhlasem vedení školy. Nové zpomalovače a dopravní značení by měly být realizovány zhruba do 1 roku. Přechod pro chodce by měl být zhotoven o něco později. Vše záleží na počasí a administrativě. Do konce února 2020 by měla být vypracována studie. Více informací bude možno získat na městském úřadě, na webu školy, u vedení školy nebo u zástupců v Radě rodičů.
 3. Opět apelujeme na rodiče, aby více využívali zálivu, který je určen pro vystupování dětí. Děkujeme.
 4. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků paní účetní Petrou Janákovou.
 5. Z řad rodičů byla vznesena připomínka k estetické úrovni fotografií při školním fotografování žáků (Vánoce). Škola se podnětem bude zabývat.
 6. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: vánoční jarmark, návštěva kina, Zpívání vánočních koled v kostele, vypouštění balónků, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, lyžařský kurz, Den země, projektové dny atd.
 7. Vedení školy informovalo, že se zapojilo do soutěže ve sběru papíru. Organizátorem soutěže jsou sběrné dvory Sviadnov. Kontejner ke škole bude ještě přistaven 2 krát, a to v měsíci březnu a v polovině června. Více informací na webu školy nebo na vedení školy.
 8. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – vánoční jarmark. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 4.000Kč – sběr papíru – ceny. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 3.500Kč – testování žáků 5. tříd. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 1.200Kč – balónky. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek na dopravu. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 10.000Kč – p. Kudělka sportovní náčiní. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 5.000Kč – časopis TAMTAM. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 7.900Kč – exkurze Krakov. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 10.000Kč – vstupy a autobus Radeburg. SCHVÁLENO

 

Hlasovali všichni přítomní členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

 

 

  Zapsala dne 28. 11. 2019                                                        Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka