E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 4. 10. 2018

4 Říj 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 4. 10. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 4. října 2018

 1. Přivítání se s novými zástupci tříd a jejich schválení.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředku SRPŠ písemnou formou.
 3. V letošním školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu 666 dětí. Na prvním stupni je 15 tříd a na druhém stupni 14 tříd.
 4. Do prvních tříd letos nastoupilo 73 žáků a v šestých třídách je 97 žáků.
 5. Proběhla schůze Školské rady. Funkční období je na 4 roky a skládá se z 12 členů: 3 členové za rodiče, 3 členové za školu a 3 členové za zřizovatele.
 6. Byly podány informace vedením školy o proběhlých akcích: adaptační programy (1. a 6. třídy), sportovní soutěže, Den tělesné zdatnosti, exkurze do Prahy (5. třídy), návštěva záchranné stanice v Bartošovicích aj.
 7. Vedení školy informovalo o plánovaných akcích: návštěva ZOO v Ostravě, preventivní programy, sběr kaštanů, Drakiáda, divadlo, Den zdraví (březen), Den země (9. 5. 2019), letecký zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. tříd (květen), návštěva soudu ve Frýdku – Místku (9. třídy), sportovní kurz, Planeta země (5. až 8. třídy), Eximtour (8. 11.).
 8. Opět se otevřelo téma dopravy u školy. Je nepatrné zlepšení, chybí přechod pro chodce. Apelovat na rodiče, aby děti nevozili až před vchod a nezajížděli ke škole, ale aby děti vysadili na ostrůvky, který je kousek od hasičské zbrojnice.
 9. Seznam kroužků bude vyvěšen na stránkách školy.

10.Byl vznesen dotaz z řad rodičů, zda by nemohl být zajištěn dohled nad žáky po vyučování, když čekají na kroužky. Vedení odpovědělo, že na to bohužel není prostor a dohled.

11.Školní časopis TAMTAM slaví úspěchy. Dne 19. 9. 2018 se zúčastnil soutěže v krajském kole. Kategorii celkový časopis obsadil 3. místo, zde hodnotili zástupci škol. V kategorii školní zpracování obsadil časopis 2. místo, a v kategorii grafické zpracování 1. místo. Tyto dvě kategorie hodnotili novináři.

12.Ples se uskuteční 16. 3. 2019. Bližší informace na plenární schůzi v listopadu.

13.Bylo požádáno o částku 3.500Kč – knihy do žákovské knihovny. SCHVÁLENO

14.Bylo požádáno o částku 10.000Kč – p. učitelka Ševčíková, školní časopis TAMTAM. SCHVÁLENO

15.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla I. stupeň. SCHVÁLENO

16.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino I. stupeň. SCHVÁLENO

17.Bylo požádáno o částku 1.000Kč – keramika. SCHVÁLENO

18.Bylo požádáno o částku 5.000Kč – mobilní pískoviště školní družina. SCHVÁLENO

19.Bylo požádáno o částku 3.000Kč – záloha na 1. pololetí I. stupeň. SCHVÁLENO

20.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – příspěvek do divadla II. stupeň. SCHVÁLENO

21.Bylo požádáno o částku 15.000Kč – kino II. stupeň. SCHVÁLENO.

22.Bylo požádáno o částku 3.000Kč – doprava sportovní kurz. SCHVÁLENO

Termíny třídních schůzek a konzultací na školní rok 2018/2019:

 1. listopadu 2018
 2. stupeňII. stupeň

15:00 – 17:30 konzultační hodiny                         15:30 – 18:00 konzultační hodiny

18:05 plenární schůze ve sborovně ZŠ.

 1. dubna 2019
 2. stupeň                                                                  II. stupeň

15:00 – 15:30 třídní schůzky                                   15:30 – 16:00 třídní schůzky

15:30 – 17:30 konzultační hodiny                         16:00 – 18:00 konzultační hodiny

18:05 plenární schůze ve sborovně ZŠ.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka