E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis plenární schůze ze dne 25. dubna 2019

3 Říj 2019

Zápis plenární schůze ze dne 25. dubna 2019

1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.

2. Poděkování za přípravu a realizaci letošního plesu. Poděkování patří jak rodičům, tak i všem učitelům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu plesu.

3. Poděkování a rozloučení se s paní Marcelou Palochovou, která se několik let starala o účetnictví. Patří ji velké díky.

4. Novou účetní byla zvolena paní Petra Janáková. Hlasovali všichni přítomni členové, hlasování bylo jednomyslné.

5. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.

6. Z řad rodičů byly vzneseny připomínky na hudbu, která hrála na plese – bude se řešit. Vedení školy oznámilo, že termín, který byl zamluven na příští rok, nevyhovuje, neboť v tuto dobu by se mněl uskutečnit lyžařský výcvik. Pokusíme se zamluvit nový termín.

7. Byl vznesen dotaz na bakaláře – zápis známek, omluvenky, učivo. Škola se tímto bude zabývat.

8. Byl vznesen dotaz na SCIO – TESTY, že se v nich objevuje učivo, které žáci ještě neprobrali. S tímto se bohužel škola nemůže nic dělat.

9. Paní zástupkyně z prvního stupně Mgr. Karla Šigutová informovala o akcích, které se konaly – maškarní karneval, představení v Českém Těšíně, cyklus akcí pro budoucí prvňáčky, Velikonoční dílny atd. Dále informovala o zápisu do prvních tříd, kterého se zúčastnilo 59 dětí, z toho 57 dětí bylo přijato. Zároveň informovala o probíhajících a budoucích akcích – Prima pokusy, lekce na ekologickou přírodu, školní výlety, Den plný her, Den Země, fotografování atd.

10. Paní zástupkyně z druhého stupně Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné o akcích, které proběhly – Den zdraví, anglické divadlo, lyžařský výcvik, vaření se Scolarestem, SCIO – testy, Renarkon. Zároveň informovala o akcích, které budou probíhat – vystoupení dravců, zájezd do Polska, návštěva ÚP, Den Země, zájezd do Anglie, fotografování atd.

11. Letos oslaví Chasa a Chasička 25 let svého působení. Připravují vystoupení a žáci jej shlédnou 17. 5. 2019.

12. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – paní Šimonková. SCHVÁLENO

13. Bylo požádáno o částku 2.500 Kč – den plný her. SCHVÁLENO

14. Bylo požádáno o částku 2.000 Kč – školní družina. SCHVÁLENO

15. Bylo požádáno o částku 2.300 Kč – rozloučení se žáky 5. tříd. SCHVÁLENO

16. Bylo požádáno o částku 2.300 Kč – vítaní prvňáčku. SCHVÁLENO

17. Bylo požádáno o částku 3.000 Kč – záloha na II. popoletí 1. stupeň. SCHVÁLENO

18. Bylo požádáno o částku 35.000 Kč – data projektor do třídy. SCHVÁLENO

Blokovaná částka v rozpočtu SRPŠ ve výši 10.000 Kč na interaktivní tabuli bude využita pro nákup výše uvedeného data projektoru. Interaktivní tabuli nelze ve třídě nainstalovat.

19. Bylo požádáno o částku 6.000 Kč – příspěvek na autobus. SCHVÁLENO

20. Bylo požádáno o částku 7.000 Kč – zájezd do Polska. SCHVÁLENO

21. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – odměny pro vycházející žáky 7. a 9. tříd. SCHVÁLENO

22. Bylo požádáno o částku 13.000 Kč – adaptační programy 1. a 6. třída. SCHVÁLENO.

23. Bylo požádáno o částku 5.000 Kč – Exit tour. SCHVÁLENO

24. Bylo požádáno o částku 33.450 Kč – Den dětí. SCHVÁLENO

25. Bylo rozhodnuto, že blokované částky 1.863 Kč (Almanach), 10.000 Kč (interaktivní tabule) a 2.000 Kč (adaptační programy), které nebyly dočerpány, budou vráceny zpět do rozpočtu SRPŠ.

 

Termíny třídních schůzek a konzultací na školní rok 2019/2020

 

26. září 2019

I.stupeň

16:00 – třídní schůzky

 

II.stupeň

16:30 – třídní schůzky

 

17:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

28. Listopadu 2019

I.stupeň

15:00 – 17:30 konzultační hodiny

 

II.stupeň

15:30 – 18:00 konzultační hodiny

 

18:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

23. dubna 2020

I.stupeň

15:00 – 15:30 třídní schůzky

15:30 – 17:00 konzultační hodiny

 

II.stupeň

15:30 – 16:00 třídní schůzky

 16:00 – 18:00 konzultační hodiny

 

18:05 Plenární schůze ve sborovně ZŠ

 

Hlasovali všichni přítomni členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

Zapsala dne 26. dubna 2019 Andrea Děcká

předsedkyně Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka