E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 26. 4. 2018

27 Dub 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 26. 4. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 26. 4. 2018

 1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.
 2. Poděkování od předsedkyně SRPŠ p. Děcké za přípravu a realizaci letošního úspěšného plesu. Poděkování patří jak rodičům, tak i všem učitelům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu plesu.
 3. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 4. Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o všech akcích, které se konaly na prvním stupni ZŠ – za všechny jmenuji alespoň úspěšný karneval. Dále informovala o zápisu do 1. tříd, který již proběhl a kterého se zúčastnilo rekordních 84 dětí. Z toho přes 70 dětí nastoupí do 1. tříd, kdy budou otevřeny 3 třídy. Kromě jiného informovala i o vysoké nemocnosti pedagogů, kterou se ale podařilo zvládnout díky zajištění zástupů, a to aprobovanými pedagogy.
 5. Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné rodiče o akcích, které proběhly na 2. stupni – za všechny jmenuji např. Den zdraví a Den země. Informovala také o testování žáků 7. ročníků a hodnotila testování jako velmi přínosné. Dále informovala o dřívějším ukončení školního roku, a to 26. 6. 2018, kdy žáci obdrží již své vysvědčení. Poté bude škola uzavřena a to z důvodu realizace poslední etapy rekonstrukce sociálního zařízení.
 6. Bylo rozhodnuto, že částka 5 000 Kč, která byla určena jako rezerva na ples, bude vrácena zpět do rozpočtu SRPŠ.
 7. Bylo požádáno o částku 1 000 Kč na keramickou hlínu. SCHVÁLENO
 8. Bylo požádáno o částku 50 Kč/na dítě a to na Den dětí pro 1. i 2. stupeň. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 2 800 Kč vítání prvňáčků. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 2 100 Kč na odměny pro vycházející žáky 1. stupně. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč – na nákup dresů pro dívčí družstvo ve vybíjené. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč zálohu na 2. pololetí pro 1. stupeň. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 150 Kč/žáka pro žáky 1. stupně na exkurzi do Prahy. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 4 400 Kč na testování SCIO pro 8. ročníky. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 4 400 Kč na testování SCIO pro 7. ročníky. SCHVÁLENO
 16. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč na zálohy na 2. pololetí pro 2. stupeň. SCHVÁLENO
 17. Bylo požádáno o částku 15 000 Kč na adaptační programy pro žáky 1. a 6. ročníku. SCHVÁLENO
 18. Bylo požádáno o částku 150 Kč/žáka pro 9. ročníky na exkurzi do Osvětimi. SCHVÁLENO
 19. Byl schválen příspěvek od rodičů na další školní rok 2018/2019 ve stejné výši jako loňském roce a to 400 Kč na žáka a 150 Kč na další dítě.
 20. Byl odsouhlasen termín konání plenární schůze a to 4. 10. 2018:

16.00 hod – třídní schůzky 1. stupeň

16.30 hod – třídní schůzky 2. stupeň

17.05 hod – Rada rodičů

Hlasovali všichni přítomni členové Rady rodičů a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

      Zapsala                                                   Marcela  Palochová

      Dne: 26. 4. 2018                                       pokladní Rady rodičů               

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka