E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 29. 11. 2018

30 Lis 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 29. 11. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 29. 11. 2018

 1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 3. Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o všech akcích, které se konaly na prvním stupni ZŠ – za všechny jmenuji alespoň návštěva kina, proběhly Vánoční dílny, preventivní programy. Budou se konat další kulturní akce mimo jiné i Zpívání v kostele. Kromě jiného informovala i o vysoké nemocnosti pedagogů, kterou se ale daří zvládnout díky zajištění zástupů.
 4. Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné rodiče o akcích, které proběhly na 2. stupni – za všechny jmenuji např. sportovní kurz v Rýmařově, lekce Renarkonu, Exitour – blok odborných přednášek a koncert, Scio testy, návštěva divadla a další. Pro letošní rok je opět plánovaný Den zdraví a Den země.
 5. Ze strany rodičů byl vznesen požadavek na objednávání si času schůzky s pedagogy na prvním stupni ZŠ v rámci třídních schůzek. Vedení školy přislíbilo pomoc při technickém řešení těchto přihlášek formou objednávkového systému.
 6. Bylo požádáno o částku 1 200 Kč na nákup sady balónků s přáním. SCHVÁLENO
 7. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč na materiál pro výrobu výrobků na Vánoční jarmark. SCHVÁLENO
 8. Bylo požádáno o částku 3 000 Kč na nákup tavných pistolí do jednotlivých tříd prvního stupně. SCHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku 15 000 Kč na karneval pro 1. stupeň. SCHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 3 600 Kč na Scio testy pro 5. ročníky. SCHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč zálohu na tisk pozvánek na ples. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 30 000 Kč na Den zdraví. CHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 55 000 na Den země. SCHVÁLENO
 14. Byl odsouhlasen termín konání další plenární schůze týkající se přípravy plesu a to na čtvrtek 10. 1. v 17.00 hod. ve sborovně školy.

Hlasovali všichni přítomni členové plenární schůze a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

      Zapsala                                                        Ing. Marcela  Palochová, Ph.D.

      Dne: 29. 11. 2018                                                      pokladní SRPŠ 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka