E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

All posts by author

14 Kvě 2019

Den Země 2019

Konec dubna a začátek měsíce května přinesl do ZŠ TGM jeden významný projekt, Den Země. Proběhl na prvním (26. 4.) i na druhém stupni (9. 5.). Mladší žáci prošli místa

ve městě a okolí, která měla co do činění s přírodou a její ochranou, např. zahradnictví a sběrný dvůr. Zajímavá byla určitě i beseda s místními včelaři nebo pochod na Ostravici se zastavením ve srubu P. Bezruče a v ráji dřevěných soch. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a p. Martinem Hlaváčem byly u řeky Ostravice připraveny pro děti kvízy, poznávačky a spousta jiné zábavy. Umocněno slunečným počasím, zkrátka vydařené dopoledne.

Starší spolužáci měli připravený program o 14 dnů později v různých částech Moravskoslezského kraje. Šesťáky čekal ve Štramberku program Cesta do minulosti zajištěný spolkem Hájenka Nový Jičín. 7. ročník navštívil v Bartošovicích Záchrannou stanici, kde s průvodcem, opět p. Hlaváčem a jeho kolegyní, prošli Naučnou stezkou dlouhou cca 5 km. Zajímavý program čekal na osmáky, kteří navštívili nejprve vysokopecní okruh i Tower Bolt v oblasti Dolních Vítkovic a poté největší tepelnou elektrárnu na Moravě v Dětmarovicích.

  1. ročník si zase v Planetáriu v Ostravě – Porubě vyslechl zajímavý pořad na vesmírné téma. Sečteno a podtrženo, rovněž velmi vydařené a jistě užitečné dopoledne.

Všechny projekty měly cosi společné. Především spoustu ochotných lidí, kteří se podíleli na jejich organizaci, za což jim patří náš velký dík. Dále poděkování přísluší SRPŠ naší školy, které poskytlo finanční prostředky a mohli se tak zúčastnit všichni žáci.  No a v neposlední řadě mělo toto konání připomenout, jak moc se musíme snažit o záchranu modré planety pro budoucí generace, jak je důležité všímat si toho, co se kolem nás děje a nebýt lhostejní k životnímu prostředí.

14 Kvě 2019

Frýdlantské dubnové soutěžení

V dubnu proběhly pro žáky škol dvě významné akce Města FnO. Sportovní klání v silovém pětiboji O pohár starostky a soutěž místních škol zaměřená tentokrát na téma „Den s IZS“.

Reprezentanti naší školy si vedli skvěle, protože vítězství v obou těchto porovnáváních vzájemných schopností vyznělo v náš prospěch. Pro nás je ale významná snaha všech účastníků, kluků a holek, kteří projevují své nadání pro danou věc a nebojí se s ním reprezentovat školu, jež se je snaží připravit na život. Jednou my, podruhé zas jiní, Důležité je setkání a soupeření podle pravidel, přátelská atmosféra a dobrá nálada. Když k tomu ukážeš, co umíš, je to skvělé. A je moc dobře, že tohle obě zmíněné akce přinesly všem jejich účastníkům.

14 Kvě 2019

Velikonoční projekt 2019

Než jsme se ve škole rozloučili na krátké velikonoční prázdniny, proběhl na 1. stupni tradiční projekt zaměřený právě na nastávající jarní svátky. Výroba dekorací a ozdob, jinde zkouška známých pokrmů a dobrot. To vše za vydatného přispění a pomoci našich rodičů či jiných rodinných příslušníků vytvořilo ve škole sváteční atmosféru a všechny nás naladilo na nadcházející svátky. Radostné úsměvy i spokojenost dětí byla odměnou těm, kteří vše potřebné připravili anebo pomohli ve škole. Děkujeme!

5 Kvě 2019

Den zdraví očima sedmáků

29. března 2019 proběhl na naší škole Den zdraví. Pro každý ročník vyššího stupně byl připraven zajímavý program, který byl zaměřen na péči o naše zdraví. Pro nás sedmáky bylo přichystané překvapení. Do poslední chvíle jsme netušili, jak náš Den zdraví bude probíhat. Naše cesta nesměřovala na vrcholky Beskyd, ale do Ostravy. Co v Ostravě? Většina z nás tajně doufala, že součástí programu bude i návštěva známých rychlých občerstvení: KFC a McDonalds. Jak jsme se mýlili!

Budova, před kterou jsme vystoupili, vypadala moderně a byla označena číslem 112.  Byla to budova IBC- Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Uvnitř budovy jsme si připadali jako ve vědecko-fantastickém filmu. Toto centrum vzniklo v roce 2011 a je jediné centrum tohoto druhu v České republice. Co je hlavním úkolem pracovníků v tomto bezpečnostním centru? Toto středisko přijímá a vyhodnocuje všechna tísňová volání na čísla 150, 158 a 155. Cílem je co nejrychleji zajistit všechny záchranné bezpečností složky tam, kde je to v danou chvíli nutné. IBS je takový mozek záchrany, který vyhodnotí, co je nutné udělat, aby pomoc přišla co nejrychleji. Další část našeho Dne zdraví proběhla na pobočce IBS – zvané Jih. Zde nám příslušníci Policejního záchranného sboru předvedli výcvik policejních psů a koní. Dále jsme si prohlédli veškeré vybavení Hasičského záchranného sboru. Mohli jsme se projet na koních, ale figuranta policejním psům nechtěl dělat nikdo. Není divu, protože psi se netvářili příliš přátelsky a při ukázce výcviku těchto psů, nám běhal mráz po zádech.  Den zdraví se nám velmi líbil. Děkujeme vedení školy a učitelům.

5 Kvě 2019

Den zdraví v ZŠ nám. T. G. Masaryka

V pátek 29. 3. 2019 proběhl na naší škole Den zdraví. Pro jednotlivé ročníky žáků 2. stupně byl připraven bohatý program.

Žáci šestých ročníků sportovali v Relaxačním centru Kotelna, kde si užili plavání, relaxaci ve whirpool, vyzkoušeli si cvičení na posilovacích strojích v tamní posilovně, zahráli si squash, míčové hry a nechyběl ani bowling.

Žáci sedmého ročníku odjeli do Ostravy seznámit se se Záchranným integrovaným systémem.

Děvčata a chlapci 8. ročníků měli jednotlivá stanoviště v prostorách školy. Aktivity byly rozděleny do čtyř kategorií:

  1. Přednáška se zdravotní sestrou na téma První pomoc
  2. První pomoc – praktická část
  3. Opičí dráha
  4. Cvičení s Luckou

Žáci 9. ročníků se seznámili pod vedením zkušené lektorky se zásadami zdravé výživy a zdravého životního stylu. Měli možnost si připravit z různých surovin chutné a zdravé pomazánky. Mnozí z nás se inspirovali a doma si recepty vyzkoušeli.

Součástí zdravého životního stylu není pouze zdravá  výživa, ale také pohybové aktivity, a proto si i deváťáci měli možnost zahrát v tělocvičně turnaje v míčových hrách.

K báječné atmosféře přispělo také jarní sluníčko. Dny zdraví nás správně nabily energií.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka