E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Podzimní tvoření prvňáčků s deváťáky

10 Říj 2022

Podzimní tvoření prvňáčků s deváťáky

„Konec léta je tu, děti, podzimní už přišel čas, listí k zemi s větrem letí, plno zlata je tu zas.“

Tak proč toho nevyužít, řekli jsme si s prvňáčky a od nápadu nebylo daleko k jeho realizaci. V rámci tělesné výchovy a prvouky jsme si zašli na vycházku, abychom nasbírali, co nám barevná podzimní příroda nabízí, něco si děti přinesly z domova. S „našimi deváťáky“ jsme se už měsíc neviděli, a tak jsme si je pozvali jako pomocníky.

     Úvodní radost z opětovného setkání záhy vystřídala tvořivost a skvělé nápady. Úkol zněl jasně, vymyslet si podzimního skřítka Bramboráčka, a kdo stihne, může ještě vyrobit Paletu podzimu. Práce s tavnou pistolí musí být opatrná a tak přítomnost velkých kluků i holek byla na místě.

     Jak ukázala závěrečná výstavka, na které si bylo možné zdařilá dílka prohlédnout, společné vymýšlení se vyplatilo. Výsledkem skvělé vzájemné tvořivé spolupráce bylo několik podzimních skřítků či zvířátek zářících pestrými barvami, kteří v pátek 7. října 2022 rozzářili náš den a my už se teď těšíme na další společné setkání.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka