E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Den otevřených dveří 2023

27 Bře 2023

Den otevřených dveří 2023

Ve čtvrtek 23. března 2023 odpoledne byla školní budova opět po roce otevřena veřejnosti, především pak zájemcům o budoucí vzdělávání v naší Tégeemce. V rámci Dne otevřených dveří si mohli příchozí rodiče se svými potomky prohlédnout některé třídy 1. stupně, seznámit se s používanými pomůckami či učebnicemi, zhlédnout práci s interaktivní tabulí či dataprojektorem. K dispozici byla rovněž prohlídka odborných učeben na 2. stupni i školní družiny.

     Při příchodu obdrželi hosté aktualizovanou brožuru o činnosti školy a poté se vydali se svými průvodci na obhlídku. Nejen návštěva tříd, ale také konzultace s učiteli, možnost vyrobit si malý upomínkový obrázek, posedět a popovídat si na závěr v naší tradiční minicukrárničce. Tak tohle byl náš další počin vedoucí k seznámení s životem v budově Základní školy T. G. Masaryka.

     Závěrečné poděkování směřuje ke všem, kteří se podíleli na tomto úspěšném odpoledni. Vyučující, paní asistentky, vedení školy. Ti všichni vytvořili onoho březnového odpoledne milou přátelskou atmosféru, která do prostor naší školní budovy patřila, patří a my věříme, že i vždy patřit bude.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka