E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Bobřík informatiky

13 Pro 2022

Bobřík informatiky

Ve dnech 7. – 18. 11. se také naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, kterou podporuje Ministerstvo školství.

Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky nebo matematiky formou on-line testu, ve kterém žáci řešili problémy z oblastí informatického myšlení, porozumění informacím, algoritmizace a digitální gramotnosti. Na vyřešení 12 otázek měli žáci časový limit 40 minut.

Před zahájením testování obdržel každý žák své jedinečné heslo, pod kterým soutěžil, a  na stránce www.ibobr.cz si následně mohl prohlédnout své odpovědi.

Pro žáky 4. až 9. tříd byly určeny kategorie Mini, Benjamin a Kadet. V každé kategorii žáci mohli získat celkem 192 bodů. Z celkového počtu 436 soutěžících získalo minimálně 120 bodů 63 žáků. Ti se tak zařadili mezi úspěšné řešitele.

Úspěšným řešitelům gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na další ročník.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka