E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v nezařazené

15 Úno 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 28. února 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 125 ze dne 14. února 2021 došlo k prodloužení  nouzového stavu. Podle  usnesení vlády č. 130 ze dne 14. února 2021 a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 15. 2. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy:
zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@zsfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana MS kraje

25 Led 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 14. února 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 došlo k prodloužení účinnosti usnesení vlády  č. 1378 o přijetí krizového opatření. Na základě výše uvedeného usnesení a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 22. 1. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana MSK

29 Pro 2020

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (znovu obnoveno)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 29. 12. 2020, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Odkazy:

Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje

23 Pro 2020

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň od 25. 1. 2021

17 Pro 2020

Důležité upozornění pro žáky 9.A

Ve dnech 17. 12. – 18. 12. 2020 je z preventivních důvodů zakázána přítomnost žáků 9. A ve škole.

Žáci se budou v pátek 18. 12. 2020 vyučovat on-line. Podrobnější informace budou žákům zaslány.

 – vedení školy –

11 Pro 2020

Rozvrhy distanční výuky pro VI.C a třídy 7. ročníku ve dnech 14. – 18. 12.

9 Pro 2020

Důležité upozornění pro žáky 9.C

Od středy 9. 12. – 11. 12. 2020 je z preventivních důvodů zakázána přítomnost žáků 9. C ve škole.
Žáci se budou ve dnech 10. 12. a 11. 12. 2020 vyučovat on-line synchronní formou dle přiloženého rozvrhu.
Pokud to situace dovolí, nastoupí žáci na prezenční výuku v pondělí 14. 12. 2020.

 

– Vedení školy –

2 Pro 2020

Informace k provozu 2. stupně od 7. prosince 2020

organizace výuky od 7.12.2020 - na web 01
organizace výuky od 7.12.2020 - na web 02

2 Pro 2020

Rozvrhy distanční výuky pro VI.A, VI.B a třídy 8. ročníku od 7. 12. do 11. 12.

3 Lis 2020

Důležité: Pro žáky hlásící se na SŠ s talentovou zkouškou

Milí deváťáci, kteří se hlásíte na SŠ s talentovou zkouškou!
Protože se v letošním roce změnil formulář přihlášek na SŠ a novou verzi zatím nelze v Bakaláři vytisknout, zasílám přihlášku staženou přes Cermat, která však není předvyplněná školou. Pokud máte možnost, přihlášku si vytiskněte (oboustranně), vyplňte a přineste na sekretariát školy – viz termíny níže.
Pokud nemáte možnost tisku, prázdné formuláře budou k vyzvednutí připraveny od čtvrtečního rána (5. 11.) na sekretariátu školy.
NEZAPOMEŇTE SI UDĚLAT PŘED VYPLNĚNÍM KOPIE PŘIHLÁŠKY!!!!
Po kontrole, orazítkování a podepsání přihlášky bude tato opět k vyzvednutí u sekretářky školy – informaci Vám podám e-mailem, proto mi prosím pošlete na můj školní email kontakt na Vás!
Děkuji za pochopení!
Jana Menšíková
TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SEKRETARIÁT ZŠ:

4. 11. – 20. 11. 2020


PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU – STÁHNOUT ZDE

 

12