E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 14. února 2021)

25 Led 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 14. února 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 došlo k prodloužení účinnosti usnesení vlády  č. 1378 o přijetí krizového opatření. Na základě výše uvedeného usnesení a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 22. 1. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana MSK

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka