E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (znovu obnoveno)

29 Pro 2020

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (znovu obnoveno)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 29. 12. 2020, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Odkazy:

Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka