E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 28. února 2021)

15 Úno 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (prodlouženo do 28. února 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 125 ze dne 14. února 2021 došlo k prodloužení  nouzového stavu. Podle  usnesení vlády č. 130 ze dne 14. února 2021 a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 15. 2. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy:
zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@zsfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Usnesení vlády ČR

Rozhodnutí hejtmana MS kraje

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka