E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Preventivní aktivity Policie České republiky s podporou města
Frýdlantu nad Ostravicí

11 Pro 2023

Preventivní aktivity Policie České republiky s podporou města
Frýdlantu nad Ostravicí

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka