E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adaptační program pro šesté třídy – „Hurá zpět do lavic“

15 Zář 2022

Adaptační program pro šesté třídy – „Hurá zpět do lavic“

Jak již bývá pěknou tradicí na naší škole, tak i letos proběhl od 5. do 7. září 2022 adaptační pobyt našich šestých ročníků. V letošním školním roce jsme přivítali na vyšším stupni opět čtyři třídy. 6. A pod vedením pana učitele Šiguta, 6.B  jejíž třídní učitelkou je Eva Sigmundová, 6. C pod vedením pana učitele Kudělky a třídu plnou nových tváří 6.D,  kterou dostala na starost paní učitelka Plucnarová.

     Pro mnohé žáky byl přestup na vyšší stupeň něčím, čeho se obávali. Abychom dětem tyto obavy usnadnili, tak byl pro ně připraven program, který měl zmírnit napětí mezi nimi a napomoci budovat přívětivé klima třídy. Bohatý program byl rozdělen do tří dnů.

V prvním dni se žáci setkali ve svých třídách, hráli různé komunikační a interaktivní hry, třídní učitelé  jim představili prostředí učeben a odborných učeben, ve kterém se budou od září pohybovat. Společně si žáci sestavili pravidla třídy.  Druhý den byla připravena „ Olympiáda na Bíle“. Děti odjely pod dohledem vyučujících do areálu Bíla, kde byl pro ně připraven instruktory animační program, díky kterému se mohli seznámit žáci všech šestých ročníků mezi sebou. A třetí den – hurá do přírody! Žáci 6.B  vyběhli ve svižném tempu horu Ondřejník. Třídy 6. A a 6.C utužovaly kolektivní vztahy u řeky a žáci  6.D navštívili naučnou stezku pod Ondřejníkem.

Přejeme šesťákům, aby se jim líbilo na vyšším stupni a pěkné studijní výsledky. A to jsme my!!!

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka