E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adaptační kurz šestých ročníků

21 Zář 2021

Adaptační kurz šestých ročníků

    Ve dnech 7. až 9. září 2021 proběhl adaptační kurz žáků šestých tříd. Tento program měl zvláštní kouzlo, protože po dlouhé době se děvčata a chlapci mohli volně setkat po několikaměsíčních omezeních na společné akci. Z atmosféry bylo cítit, že to dětem očividně chybělo a člověk zaregistroval, že s vděkem a nadšením přistupovali ke všem úkolům, které pro ně organizátoři kurzu připravili. Nemalou pozornost vzbudil fakt, že děvčata a chlapci byli zvědavi na nové tvářičky a dušičky, které do jejich ročníku letos přibyly. A že bylo z čeho vybírat nové kamarády! Adaptační kurz měl pomoci 36-ti novým žákům se zbavit vystrašených pohledů a co nejrychleji si najít nové kamarády a začlenit se do třídního kolektivu.

Během tří dní se děti navzájem poznávaly a budovaly klima třídy. Společně sestavovaly pravidla třídy. Hrály hry, pomoci kterých se bořily bariéry ostychu nováčků. Díky těmto aktivitám se začaly tvořit nitky přátelství a nových kamarádství. Druhý den programu byl ve znamení pobytu v okolí. Třídy paní učitelky Evy Gřesové a Šárky Němcové se vydaly objevovat krásy okolí Frenštátu p. Radhoštěm – stezky Beskydské nebe, stezky bosou nohou a skokanských můstků. A třídy paní učitelky Gabriely Doležalové a Moniky Bliek vystoupaly na horu Ondřejník. Přesněji řečeno, žáci vysprintovali a učitelky v potu tváře vyšly, což byl pro ně heroický čin, a tímto počinem překročily svůj stín.

Třetí den byl pro děti připraven animační program v areálů Bílá. Pod taktovkou zdatných instruktorů, žáci vytvořili jednotlivé týmy například: Hermelíni, Švéďáci a celé dopoledne se věnovali různým sportovním aktivitám. Je milé, že celá akce byla požehnána pěkným počasím a žáci mohli společně s námi strávit tři pěkná dopoledne.

 

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka