E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zájezd do slovenské Turzovky

20 Pro 2022

Zájezd do slovenské Turzovky

V rámci projektu EU o přeshraniční spolupráci zorganizovalo Město Frýdlant nad Ostravicí pro žáky naší školy zájezd do slovenské Turzovky. I přesto, že v pondělí 12. prosince 2022 nadělila příroda řádnou sněhovou nadílku, vydalo se 18 našich žáků v doprovodu p. uč. R. Žákové a p. asistentky A. Konvičné na „Seminár k vánočným tradíciám“ do Kulturního domu R. Jašíka a Múzea K. Točíka. Společně se slovenskými dětmi měli všichni výjimečnou příležitost zhlédnout praktické ukázky lidových tradic, např. vymetání na Lucii, nechyběly ondřejské či štědrovečerní zvyky.

    Dalším bodem programu byla prohlídka hasičského hobby muzea, které založil místní vášnivý sběratel p. Malík. Následovala návštěva rodného domu Jozefa Krónera a také nezbytné doplnění energie v podobě malého občerstvení.

     Cestu domů zasněženou krajinou provázely všechny účastníky krásné vzpomínky a možná i trochu lítost nad tím, že některé dřívější skromné lidové tradice jsou dnes nahrazovány jinými, ne tak romantickými, jaké bývaly ty v minulosti. Návštěva slovenských přátel byla jednoznačně pohlazením po duši a v době adventu i výbornou příležitostí k připomenutí pravé symboliky Vánoc.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka