E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Prima pokusy na 1. stupni

16 Bře 2023

Prima pokusy na 1. stupni

Pokusy, které jsou zábavně vzdělávacím představením pro děti v oblasti prvouky či přírodovědy, probíhaly na 1. stupni naší školy v měsíci březnu 2023. Jejich cílem je rozšířit obzor dětí a zpopularizovat fyzikální, chemické a přírodovědné obory formou praktických ukázek a pokusů přímo v jejich třídách na škole. Již na prvním stupni základních škol je potřeba zapálit jiskřičku touhy po poznání jednoduchých fyzikálních jevů, ukázat dětem jednoduchou formou krásu přírodních věd. V průběhu prezentací jsou děti zapojovány do těchto pokusů formou soutěží, některé z nich si pak vyzkouší všichni žáci. V neposlední řadě je tady malá dílnička, ve které si žáci zhotoví svoji netradiční „vědeckou“ hračku.

     Program je koncipován následovně:

Předváděčka – jedná se o motivační složku programu, ve které je vzbuzen zájem (velmi oblíbená část – děti by nejraději viděly tyto pokusy několikrát).

Dovádíme a soutěžíme – děti se v praxi seznamují se základními fyzikálními jevy a to formou soutěžní (kdo nakape na kovovou minci více kapiček – krásná ukázka povrchového napětí v praxi – dovídají se něco o fyzikálních zákonech a ani trošku to nebolí).

Vyrábíme si – svou vlastní (jednoduchou) fyzikální hračku, kterou si děti odnášejí domů, aby se mohly doma pochlubit a předvést experiment.

     Na závěr zbývá dodat, že se Prima pokusy setkaly i na naší škole s obrovským zájmem a nadšením dětí.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka