E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Podzimní venkovní aktivity 1. stupně

24 Říj 2022

Podzimní venkovní aktivity 1. stupně

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Někdy se daří, jindy méně, známe to všichni. Asi tak nějak bychom se mohli zamyslet, když se ohlédneme za prvními dvěma podzimními měsíci. Září ucourané a propršené sice obohatilo naše lesy o množství hub, ale naše školní plánované venkovní projekty si musely chvíli počkat. Jak ale bylo řečeno na počátku, po nezdaru přichází opak. Podzimní počasí nakonec usoudilo, že už těch deštivých dnů bylo dost a v říjnu nám přineslo krásné tereziánské babí léto. Toho jsme samozřejmě využili a realizovali jsme pár zajímavých projektů. Třeťáci se v rámci programu Společně na Lysou sice nevypravili přímo na nejvyšší beskydský vrchol, ale kousek pod ním šli poznávat Satinské vodopády. Po celou dobu vycházky jim dělal skvělého průvodce pan Martin Hlaváč, který si pro své svěřence připravil nejen poutavé vyprávění, ale rovněž množství aktivit spojených s poznávání stromů, zvířat a okolní přírody vůbec. Nechybělo ani doplnění vydané energie v hospůdce U Veličků, kde byl pro děti připraven výborný oběd. 

    20. říjen je v kalendáři označován jako Den stromů. Také my jsme chtěli tohoto data využít, a protože předpověď počasí byla příznivá, naplánovali jsme na 1. stupni na pátek 21. října 2022 Den tělesné zdatnosti tematicky zaměřený právě na již zmíněné stromy. Třídní učitelé vyrazili se svými svěřenci do přírody, aby si nejen užili nádherné barvy podzimu, ale více poznávali a všímali si dřevin i porostů, zkrátka všeho, co zde kolem nás roste. Projekt byl doplněn zvídavými a zábavnými úkoly týkajícími se právě našich listnatých či jehličnatých krasavců.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka