E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Indiánský projekt v 1. ročníku

11 Bře 2024

Indiánský projekt v 1. ročníku

Hrát si na Indiány, to prostě patří k dětství. Příprava tohoto již neodmyslitelně patřícího projektu našich nejmenších prvňáčků je nedílnou součástí učiva 1. ročníku. Dává si za cíl seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, posilování smyslového vnímání a především získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.

    Očekávané výstupy, mezi které se řadí například spolupráce ve skupině, vyjadřování představivosti a fantazie v tvořivých činnostech, sladění pohybu se zpěvem, vědomé využití smyslů či osvojení si elementárních poznatků o neznámém prostředí se podařily splnit prostřednictvím mnohých aktivit. Ať už to byla výzdoba třídy, výroba totemu, indiánské písničky a básničky, šamanská šifra, výroba čelenky, poznávání indiánských znaků ve spojení s bizoní stezkou a procvičením písmen p, b, d, v tělocvičně hon na bizony, opičí dráha, plazení. To a možná ještě mnohé další aktivity naplnily nejmenším dětem i jejich paním učitelkám celý březnový týden od 4. do 8. března 2024. Všichni si jej jaksepatří užili a závěrečný den, kdy se to v prostoru prvních tříd rojilo malými rudokožci, bylo jasné, že hra k učení prostě patří. A že si umí hrát i paní učitelky, které jako náčelnice svých indiánských kmenů samozřejmě oblékly také patřičný kostým, to je jen důkazem toho, že u nás v Tégeemce se chceme nejen hodně učit a poznávat svět, ale při tom se umíme i pobavit. A tak to má být.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka