E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Halloween 2022 na 1. stupni

7 Lis 2022

Halloween 2022 na 1. stupni

     Přelom října a listopadu je již tradičně v mnoha zemích spojován se vzpomínkou na zemřelé. Právě v tomto podzimním období se totiž podle starých tradic stírají hranice mezi světem živých a světem mrtvých. U nás tento svátek známe jako Památku zesnulých, chcete-li Dušičky, ovšem do českého povědomí se v posledních letech dere i anglosaský Halloween. V  Tégeemce jsme nechtěli opomenout ani jeden ze zmíněných významů, a tak jsme se snažili do výuky zařadit obojí. V hodinách zaměřených na svět kolem nás jsme si s dětmi připomněli českou tradici, na hodiny anglického jazyka pak připadla oslava barevného a veselého Halloweenu, která se dětem samozřejmě líbí mnohem více.

     V pondělí 31. října 2022 po podzimních prázdninách byl připraven projektový den pro žáky 3. – 5. tříd, kteří již mají angličtinu povinnou. Děti přišly do školy v originálních maskách, jedna zajímavější než druhá. Následovaly soutěže v týmech, hry, únik ze začarovaného domu, nová anglická slovíčka, nechyběla básnička. Vše doprovodilo povídání o tradičních halloweenských zvycích v anglicky mluvících zemích. Součástí projektu byla také práce s anglickým textem, vydlabání jsme dýně a dokonce pečení „scary fingers“ (strašidelné prsty).

     Zkrátka nepřišli ani naši nejmenší v 1. a 2. třídách, kde je anglický jazyk volitelným předmětem. I pro ně si ve svých hodinách angličtiny připravily jejich paní učitelky zajímavé povídání a úkoly, i oni si užili celý den v maskách.“ Halloweensko-dušiškové“ dny se ve škole moc povedly a my věříme, že si všichni odnesli domů moc příjemné zážitky.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka