E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Druhákům to vyšlo, byli pasováni na čtenáře

14 Říj 2020

Druhákům to vyšlo, byli pasováni na čtenáře

     Naučit se číst je jedním z předních úkolů prvního roku povinné školní docházky. Písmenka se postupně spojují ve slabiky, z nich poté vznikají slova, ze slov věty a pak už je jen krůček k delšímu textu s daným obsahem. Přichází období prvního čtení a rodí se láska dítěte ke knize. Probudit ji se samozřejmě ve škole hodně snažíme, avšak najde-li se další činitel, který může tento významný životní návyk upevnit, jsme moc rádi. Jedním z takových motivačních impulzů je spolupráce školy s místní knihovnou.

     Svoji oblibu mají knihovnické lekce, které se vloni bohužel ve 2. pololetí konat nemohly. A tak jsme se trošku báli, jak tomu bude letos. Přes počáteční obavy se nakonec podařilo uskutečnit naplánované tradiční pasování druháků na čtenáře. Malí adepti rytířství řádu čtenářského to sice neměli posledních pár měsíců v 1. třídě díky distanční výuce vůbec snadné, ale přesto se jim povedlo zdolat všechna písmena abecedy, spojit je do slov a vět a naučit se chápat obsah čteného textu. Dokázat to mohli při malé slavnosti, která proběhla v místní knihovně.

     Za účasti paní vedoucí knihovny a jejich kolegyní se z malých kluků a holek stali nejen opravdoví čtenáři, ale také rytíři a ochránci knih. Domů si odnesli drobné upomínkové předměty a možnost přihlásit se k vypůjčování knih do konce kalendářního roku bezplatně. Rádi bychom i touto cestou poděkovali frýdlantské knihovně a jejím zaměstnankyním za tento krásný projekt. Naši žáci se jej moc užili a my věříme, že právě zde došlo ke zrodu několika nových milovníků knih. Děkujeme!

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka