E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Besedy s Policií na 1. stupni

24 Říj 2022

Besedy s Policií na 1. stupni

V rámci programu Prevence kriminality realizujeme ve škole každoročně besedy pro žáky některých ročníků. V září a říjnu nás ve škole navštívili policisté, aby druhákům vštěpovali zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku a nechybělo ani osvěžení dopravních pravidel pro chodce.

     Žáci 4. ročníků si mohli prohlédnout práci Policie přímo na jejich frýdlantské služebně.

Na besedě v 5. ročníku byl důraz kladen především na prevenci sociálně patologického chování. Dětem byla na konkrétních případech přiblížena psychologie agresora i oběti, aby se mohly do případů lépe vcítit a uměly tak snadněji rozeznat zárodky šikany nebo týrání. Děti dostaly i základní poučení o tom, kam se obrátit a jak se zachovat, pokud by byly svědky nebo oběťmi nějaké formy násilného chování. Dostalo se jim také cenných rad, jak se chovat při styku s cizími lidmi a jak chránit své bezpečí. 

      Za všechny zmíněné projekty bychom rádi příslušníkům Policie poděkovali. Věříme, že jsou obrovským přínosem pro bezpečí našich dětí a každé další podobné následování má ve školním vzdělávání svůj význam.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka