E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adaptační program 1. stupně, září 2021

16 Zář 2021

Adaptační program 1. stupně, září 2021

      Hned ve druhém zářijovém týdnu čekaly na prvňáčky tři dny adaptačního kurzu. Ten první prožili ve společnosti svých nejstarších spolužáků. Ti je přišli podpořit do tříd v jejich prvních dnech školního života. Společně tvořili, sportovali, navazovali přátelství. Deváťáci slíbili nejmenším pomoc a spolupráci, prvňáčci zase na oplátku podporu v situacích, jež jim přinese poslední rok školní docházky. Vzájemné soucítění i dobrá nálada vyzařovala ze všech přítomných, což byla ta nejlepší deviza pro dny příští, dny naplněné nejen získáváním nových vědomostí, ale také zkouškami a možná i občasným malým trápením či starostí. Program ještě oživila návštěva členek společnosti Podané ruce, které nás tradičně poctily návštěvou se svými psími svěřenci. A jak bylo ze vzniklé atmosféry patrné, děti a čtyřnozí miláčci prostě patří k sobě

      Druhý den se nesl ve znamení her a dobrodružství. Po nezbytné cestě autobusem, který dopravil kluky a holky na Bílou, čekala na všechny přítomné zábavná pirátská plavba. Vše umocněno nádherným počasím vykonalo v duších malých žáčků pocit vzájemné sounáležitosti, radosti a v neposlední řadě té nejlepší nálady. Bylo to prostě super.

      Poslední, třetí den, přijela do školy oblíbená muzikoterapeutka, speciální pedagožka a lektorka, paní Mgr. Lenka Břenková, která nejenže vlastní množství hudebních nástrojů, ale dokáže děti upoutat a zaujmout tak, jak to umí právě ona. Hudba mimo jiné ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže i vyjadřovat prožívání, navazovat vztahy nebo rozvíjet svůj potenciál. A to se možná u nás na chvíli podařilo.

     Děti mají první kroky v lavicích a s novými spolužáky za sebou. Teď již nezbývá, než se pustit do učení. Držíme palce, ať se jim to daří.

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka