E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

U nás v prvních třídách

14 Zář 2018

U nás v prvních třídách

A jsou z nich školáci…

Pondělí 3. září 2018, 73 párů očí hledících s očekáváním na svoji novou paní učitelku, která jim představí první písmenka, uvede do světa čísel, naučí se podepsat a prostě ukáže, jak to chodí nejen ve škole, ale také co pro ně chystá okolní svět. K tomu všemu dojatí rodiče i prarodiče, přátelé, vedení školy i města a jiní hosté. Tak tohle je atmosféra, kterou lze v budově poskytující základní vzdělání zažít jen jednou do roka, a to když začíná nový školní rok. Ten letošní, 2018/2019, a ZŠ TGM nebyli v tomto směru výjimkou.

   V Tégeemce jsme letos otevřeli tři první třídy. Při slavnostním zahájení výuky nechyběla mezi hosty zdravícími rodiče a jejich potomky starostka města paní RNDr. Helena Pešatová, která společně s vedením školy, staršími patrony z devátých tříd a členy národopisného souboru Chasička přivítala jednotlivě celou trojici našich „prvotřídňáčků“.

„Adapťák“ 1. tříd 2018

Poznat nové spolužáky, třídní učitele, stmelit kolektiv a zaklimatizovat se ve škole. To a možná ještě něco navíc je každoročním cílem adaptačních kurzů, které pravidelně zahajují práci v prvních a šestých třídách. Ani letošní září nebylo v tomto směru výjimkou. Již tradičně se děti vydávají v jednom ze tří dnů k tomu určených na Bílou, aby zde absolvovaly tematický program, navštěvují nás pravidelně členky Podaných rukou s ukázkou canisterapie, nechybí „Veselé muzicírování Héja – hej“, relaxační program s etnickými hudebními nástroji a bubnováním na bubny djembe. K tomu všemu navazování partnerské spolupráce mezi dětmi z prvních a devátých ročníků. Od 10. do 13. září 2018 se vše odehrálo tak, jak je u „nováčků“zvykem. A vzhledem k tomu, že nám přálo i počasí, dlužno poznamenat, že se i ten letošní „adapťák“  vydařil.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka