E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Zápisy z jednání rady

11 Dub 2024

Zápis ze zasedání 38. schůze Školské rady

9 Led 2024

Výsledky voleb do šk. rady pro období 2024 – 2027

Zápis z voleb do Školské rady z řad rodičů

Zápis z voleb do Školské rady z řad pedagogů

17 Říj 2023

Zápis ze zasedání 37. schůze Školské rady

RADA ŠKOLY - zápis 01
RADA ŠKOLY - zápis 02

23 Kvě 2023

Zápis ze zasedání 36. schůze Školské rady

Zápis z 36. schůze školské rady
Zápis z 36. schůze školské rady 2

27 Říj 2022

Zápis ze zasedání 35. schůze Školské rady

Zápis z 35. schůze školské rady final 01
Zápis z 35. schůze školské rady final 02
 

2 Kvě 2022

Zápis ze zasedání 34. schůze Školské rady

Zápis z 34. schůze škoské rady

6 Lis 2021

Zápis ze zasedání 33. schůze Školské rady

Zápis z 33. schůze škoské rady (1)

30 Čvn 2021

Zápis ze zasedání 32. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Zápis z 32. schůze školské rady

13 Říj 2020

Zápis ze zasedání 31. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Zápis z 31. schůze škoské rady

30 Čvn 2020

Zápis ze zasedání 30. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Datum konání: 3. 6. 2020

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Ing. Iva Lichnová,  Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: p. Jiří Koval

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové

2) Slovo ředitelky školy paní Mgr. Lenky Matuškové – průběh roku 2019/2020

3) Slovo paní Mgr. Karly Šigutové – výuka v průběhu uzavření škol (koronavirus)

4) Volba zástupce do konkursní komise na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

5) Návrh termínu další schůze

6) Diskuze

 

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné s programem schůze.

Ad 2) Mgr. Lenka Matušková pokračovala zprávou o průběhu školního roku 2019/2020, v níž zmínila významné aktivity, akce i úspěchy školy např. (práce rodilého mluvčího s žáky školy, lyžařské kurzy konané v únoru a březnu 2020, program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, karneval, testování MENSA, nové financování školy a její kapacita, projekt altánku na školní zahradu, schválený projekt na novou počítačovou učebnu a další…).

Ad 3) Dále pokračovala paní Mgr. Karla Šigutová a informovala radu o průběhu výuky dětí v období koronaviru, následnému uvolňování nařízení a pokračování výuky od 11. 5. 2020, 25. 5. a 8. 6. (konzultace, školní skupiny). Též zmínila zápis do 1. tříd, který z důvodu uzavření škol probíhal netradičně (elektronicky, poštou), bez přítomnosti dětí i rodičů. Touto formou bylo zapsáno celkem 73 žáků, do 1. tříd ve školním roce 2020/21 nastoupí 62 žáků.

Ad 4) Následovala volba člena konkursní komise z řad zákonných zástupců žáků školy na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Školská rada zvolila jednohlasně paní Lucii Večeřovou.

Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 5. října 2020.

Ad 6) V závěrečné diskuzi byl vznesen dotaz na způsob klasifikace žáků na konci školního roku a předávání vysvědčení. Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude provedena v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. Z hlediska předávání vysvědčení škola očekává vydání pokynu MŠMT, na základě tohoto pokynu bude vypracována organizace závěrečného školního dne (konkrétně 30. 6. 2020). Dále se diskutovalo o práci (výuce) dětí doma v období uzavření škol, o distanční formách vzdělávání, o online výuce a také o bezpečnostních pravidlech v rámci práce školních skupin.  V závěru diskuze předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová poděkovala za dlouholetou práci v radě Mgr. Evě Růžičkové a společně s doc. Ing. Jan Nečasem, Ph.D poděkovala také p. ředitelce školy Mgr. Lence Matuškové za její práci pro školu v souvislosti s ukončením pracovního poměru.

 

 

 Ve Frýdlantu n. O., dne 30. 6. 2020                                 Zapsala: Lucie Večeřová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka