E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Přijímací zkoušky na SŠ

25 Dub 2023

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí na SŠ

Rozhodnutí o přijetí
11 Dub 2023

Jak zatočit se stresem z přijímaček

Detailní materiál čtěte zde:
https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-zatocit-se-stresem-z-prijimacek


6 Bře 2023

Zápisové lístky pro uchazeče na SŠ

VYDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Jak použít zápisový lístek

2 Úno 2023

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM NA SŠ

12 Led 2023

Informace k přijímacímu řízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, žáci s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ), které bylo vypracováno školeným pracovníkem speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení se vydává ve dvou vyhotoveních. Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyznačí
informaci o doložení doporučení na přední straně přihlášky ke vzdělávání. Hlásí-li se uchazeč na
více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

16 Lis 2022

Pro uchazeče o studium na SŠ s talentovou přijímací zkouškou: Vydávání zápisových lístků

Vydávání zápisových lístků

20 Říj 2022

Informace k přihláškám na SŠ

Přihlášky na střední školy.docx (2)

15 Zář 2022

Trh vzdělávání a uplatnění 2022

Leták Trh vzdělávání a uplatnění 22.9.2022

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka