E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze ŠP – 3. 12. 2018

5 Led 2019

Zápis ze ŠP – 3. 12. 2018

Zápis ze školního parlamentu, dne 3. 12. 2018 

  • Prezence zástupců jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku

o   Úvodní slovo D. Marečka, přivítání žáků

o   Prezentace výsledků dobročinné akce Green Life – Do té se zapojili nejen žáci a jejich rodiče, ale i samotní učitelé. Celkem se vybralo 16.910 Kč, které nyní poputují na transparentní účet spolku PRALES DĚTEM. Za tyto peníze bude přikoupeno dalších 10 arů pralesa na Sumatře a rozloha rezervace Green life se tak i díky nám rozroste na téměř 108 hektarů. Zbytek peněz poslouží k nákupu 2 fotopastí, které slouží nejen k monitorování ohrožených druhů zvířat, ale pomáhají protipytláckým hlídkám v odhalování pytláků. Nákup fotopastí navíc umožní naší škole zapojit se do soutěže OKO TYGRA a žáci budou mít také příležitost sledovat záběry z našich dvou zakoupených fotopastí.

o   Žáci připraví krátký příspěvek do rozhlasu a na web školy případně do Frýdlantských novin

o   Poděkovat ve třídách za podporu projektu a předat certifikáty (poté co přijdou)

o   Diskuze – problematika Scolarest, šatny, výzdoba tříd před Vánoci

o   Závěr – další schůze parlamentu bude na přelomu měsíce leden/únor, kdy proběhnou nové volby předsedy a místopředsedy parlamentu

Ve Frýdlantu n. O. dne 5. 12. 2018, zapsal: Mgr. David Mareček

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka