E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze ŠP – 24. 9. 2018

5 Led 2019

Zápis ze ŠP – 24. 9. 2018

Zápis ze školního parlamentu, dne 24. 9. 2018

  • Prezence zástupců jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku

o   Úvodní slovo D. Marečka, přivítání žáků, plán práce na následující období

o   Zapojení do projektu Green Life – Naše škola T. G. Masaryka je  partnerskou školou organizace PRALES DĚTEM, která zachraňuje deštné pralesy na Sumatře, podporuje protipytlácké hlídky, zachraňuje ohrožené druhy zvířat včetně tygra sumaterského a vzděláváním vede děti jak na Sumatře, tak i v České republice k ochraně přírody. U nás ve škole se role „vyslanců“ celého projektu ujmou zástupci školního parlamentu, kteří zorganizují dobrovolnou sbírku v 5. až 9. ročníku – rozdělení rolí, představení projektu

o   Diskuze a náměty – žáci se zajímají o možnosti zapojení se do dalších dobročinných akcí, např. Brýle pro Afriku

o   V další diskuzi se řeší záležitosti jednotlivých tříd, občasné problémy s technikou (PC, ovládání interaktivních tabulí atd).

o   Závěr – další schůze parlamentu bude na přelomu měsíce listopad/prosinec

Ve Frýdlantu n. O. dne 26. 9., zapsal: Mgr. David Mareček

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka