E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze školního parlamentu září 2019

17 Říj 2019

Zápis ze školního parlamentu září 2019

1. Volba předsedy a místopředsedy školního parlamentu: předseda: Vojtěch Kopecký 8. A, místopředseda: Tomáš Halata 7.D.

2. Parlament odhlasoval znovuzapojení do projektu Green Life – záchrana deštných pralesů v Indonésii a ochrana vzácných druhů zvířat – projekt Oko tygra

3. Seznámení s plánem činnosti školního parlamentu, způsob předávání informací ve třídách, exkurze v Parlamentu ČR Praze – červen 2020.

4. Diskuze, řešení požadavků ze strany vedení školy směrem k žákům, apel na přezouvání žáků a pořádek v šatnách.

5. Závěr, příští zasedání parlamentu v měsíci listopadu.

Ve Frýdlantu n. O. dne 30. 9. 2019

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka