E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Projekt GREEN LIFE – jdeme znovu do toho!

29 Zář 2020

Projekt GREEN LIFE – jdeme znovu do toho!

Již třetím rokem jsme partnerskou školou výchovně vzdělávacího projektu NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety Země. Projekt otevírá našim žákům možnost dozvědět se více o významu, ohrožení a ochraně světového přírodního dědictví, a to nejen formou účasti na vzdělávacích programech, ale ukazuje jim také cestu, jak se osobně zapojit do ochrany divoké přírody a ohrožených druhů zvířat.

V roce 2018 se naše škola poprvé aktivně zapojila do dobročinné akce na podporu projektu GREEN LIFE. Záchrana deštných pralesů na Sumatře v Indonésii, podpora protipytláckých hlídek, záchrana ohrožených druhů zvířat včetně jejich monitoringu, to je výčet hlavních aktivit projektu. U nás ve škole se role „vyslanců“ celého projektu ujali zástupci školního parlamentu, kteří zorganizovali dobrovolnou sbírku v 5. až 9. ročníku. Do té se zapojili nejen žáci a jejich rodiče, ale i samotní učitelé. Celkem se vybrala neuvěřitelná částka 16.910 Kč, která putovala na transparentní účet spolku PRALES DĚTEM. Za tyto peníze bylo přikoupeno dalších 10 arů pralesa na Sumatře a rozloha rezervace GREEN LIFE se tak i díky nám rozrostla na téměř 175 hektarů. Jen pro představu, 1 ar pralesa vyprodukuje denně kyslík pro 900 lidí nebo zvířat. Zbytek peněz posloužil k nákupu 2 fotopastí, které jsou užitečné nejen k monitorování ohrožených druhů zvířat, ale pomáhají protipytláckým hlídkám v odhalování pytláků.

To nejpodstatnější o projektu GREEN LIFE se dozvíte v krátké reportáži z pořadu Objektiv ČT, odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=TH7Mo7pFSpU

Jen připomeňme, že Česko-slovensko-indonéská pralesní rezervace Green Life vznikla v roce 2009 na hranicích s NP Gunung Leuser na severní Sumatře. V současné době má rozlohu 175,5 hektarů, které jsou střeženy hlídkou Green Patrol a jsou zde vystavěny tři pralesní tábory jako zázemí pro dobrovolníky a ostrahu. Rezervace vytváří ochrannou zónu mezi plantážemi a NP Gunung Leuser, čímž zamezuje prostupu pytláků a ilegálních dřevorubců do národního parku. V rezervaci žije celá řada ohrožených druhů zvířat včetně tygra sumaterského, orangutana či medvěda malajského.

Spolek Prales dětem rozšiřuje své aktivity v rámci monitorovací programu o Oko gorily v Kongu, dále o monitorovací program Oko tygra II v Nepálu a v příštím roce chce rozjet program Oko jaguára v Kostarice. Členové spolku nezapomínají ani na aktivity v našich končinách, když na Slovensku běží program Oko medvěda a u nás pak program na ochranu zvířat proti nebezpečným jedům a návnadám.

Na poslední schůzce školního parlamentu jeho členové jednomyslně odhlasovali opětovné zapojení do sbírky na záchranu deštných pralesů, ochranu ohrožených druhů zvířat a jejich monitoring. Do konce měsíce října tak v jednotlivých třídách opět probíhá dobrovolná sbírka a každý, kdo má zájem, může přispět na dobrou věc. Poté se zástupci školního parlamentu znovu sejdou, aby rozhodli, na jaké konkrétní účely se vybraná částka použije. Bližší informace získáte u jednotlivých zástupců tříd školního parlamentu.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu projektu a případný příspěvek do sbírky. Ochrana přírody a záchrana ohrožených druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí nám dává smysl. A věříme, že v tom nejsme sami. Tak pojďme znovu do toho. Děkujeme.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

https://justicefornature.org/

http://nepz.cz/

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka