E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Den matek, vystoupení Malé chasy a chasičky

22 Kvě 2012

Den matek, vystoupení Malé chasy a chasičky

Malá chasa a chasička maminkám

Nejen ve svých tradičních předvánočních koledováních, ale také při květnovém Svátku matek nezapomínají členové našeho školního národopisného souboru připravit si pestrý program písniček, scének a lidového vyprávění, aby tak potěšili nejen své okolí, ale i ty dříve narozené u nás ve městě.  Květen roku 2012 nebyl v tomto směru výjimkou. Zpěváčci a tanečníci nerozjasnili pouze tváře babičekám a dědečkům Domova pro seniory, ale samozřejmě také žákům naší školy a svým rodičům a přátelům. Všechna tři vystoupení se divákům moc líbila a přestože publikum mělo pokaždé jiné složení, odnesla si Malá chasa a chasička vždy upřímný potlesk za svůj výkon. Na závěrečném podvečeru 16. května 2012 poděkovala p. uč. Viera Šimonková těm deváťákům, kteří vydrželi v souboru celou dobu školní docházky, načež p. ředitel Jiří Čupa předal kytici jí i  p. uč. Markétě Boháčové, aby tak ocenil práci, kterou obě zmíněné paní učitelky vykonávají. Děkovná slova se nesla i na adresu „chasičkové babičky“, p. uč. Jaroslavy Dordové v. v., která svou pomocí vydatně přispívá při organizaci činnosti souboru. Závěrem zbývá dodat, že Malá chasa a chasička funguje mimo jiné také za finanční podpory Města Frýdlant n. O., za což mu patří velké poděkování.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka