E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

15. a 16. 5. 2014 slavila Malá chasa 20. narozeniny

19 Kvě 2014

15. a 16. 5. 2014 slavila Malá chasa 20. narozeniny

Malá chasa a chasička oslavila 20 let svého trvání

„Zpod Beskyd od srdce zpívají písničky synci a děvuchy z frýdlantské Chasičky…“

Ano, najdeme je v podhůří Moravskoslezských Beskyd, konkrétně v naší základní škole a jejich jméno patří už 20 let ke stálicím místní kultury. Národopisný soubor písní a tanců Malá chasa a chasička zde působí od roku 1994 a vede jej paní učitelka Viera Šimonková za přispění různě se střídajících členů učitelského sboru.  Ona sama původem „z pod slovenských Tatier“ v sobě nikdy nezapřela milovnici lidových tradic a jak to jen bylo a je v jejich silách, předává tyto krásné lidské poklady dál.

Společně s dětmi oslovuje soubor pravidelně své posluchače při různých příležitostech, na mnoha místech patří ke stálým hostům, přičemž nezapomíná na staré, nemocné a opuštěné.

Slavnostní koncert u příležitosti jejich kulatého výročí přinesl všem, kteří jej navštívili neskutečně lidský, duchovní a citově umocněný zážitek. Vystoupení dětí v lidovém i netradičním pojetí, přátelské pozdravy souborů Lašánek, Frýdlantské chasy a zpěvaček  z družební  Turzovky , návštěva bývalých členů i učitelů. To vytvořilo ze slavnostního  galavečera něco, co nejen vynikajícím způsobem reprezentovalo naši školu na veřejnosti, ale zároveň zůstane nadlouho nesmazatelně zapsáno v myslích jeho návštěvníků.

Když se povede něco takového, jako byl zmíněný koncert, patří se těm, kteří se o jeho zdar zasloužili, poděkovat. Na prvém místě je to samozřejmě vedoucí souboru, paní učitelka Vierka Šimonková, jejíž práce si nesmírně považujeme a ceníme. Další díky za organizaci směřují k p. učitelce Janě Šindlerové a výtvarnici Ivě Šlesingerové. Poděkování bychom chtěli vyjádřit všem, kteří svým způsobem přiložili ruku k dílu. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na hlavní protagonisty večera a všech vystoupení, těch bylo v celém týdnu celkem pět a jejich zvládnutí bylo náročné nejen psychicky ale i fyzicky.  Těmi byli samotní členové Malé chasy a chasičky, jejichž výkon je srovnatelný s výkonem našich nejlepších sportovců.

Tak tedy závěrem, milá chaso a chasičko, děkujeme vám za skvěle odvedenou práci a moc vám přejeme, ať dobrou náladu a pozitivní energii, kterou jsme všichni při vašem vystoupení načerpali dokážete rozdávat ještě hodně, hodně dlouho.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka