E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 23. 11. 2017

24 Lis 2017

Zápis Plenární schůze ze dne 23. 11. 2017

Zápis Plenární schůze ze dne 23. 11. 2017

 1. Přivítání přítomných rodičů a vedení školy.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 3. Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o možnosti objednávání obědů pro děti přes internet, kdy si žáci mohou objednané jídlo vyzvednou na své jméno. Dále informovala o vernisáži „Tégeemka tvoří, žije“, kde jsou vystaveny smaltované obrazy, fotografie a projekty ze života školy. Další výstava je umístěna na chodbě v přízemí budovy (směrem do jídelny), kdy paní učitelky Mgr. Milatová a Mgr. Majerová společně s dětmi připravily výstavu o historii našeho města. Mgr. Karla Šigutová dále informovala přítomné o chystaných akcích pro děti 1. stupně – divadlo v Českém Těšíně (1. 12.), Mikuláš (6. 12.), návštěva kina (11. a 12. 12.), pásmo „Vánoce“, které předvede soubor Chasička (13. 12.), vánoční dílny, zpívání koled v kostele, vypouštění balónků přání, karneval (4. 3.) a zároveň přítomné pozvala na rozsvěcování vánočního stromečku, kdy při této příležitosti budou prodávány výrobky dětí.
 4. Mgr. Iva Přasličáková informovala přítomné rodiče o proběhlém sportovním kurzu a zároveň požádala o vrácení částky 3 000 Kč, která na tento kurz byla blokována, do rozpočtu SRPŠ. Proběhlo testování CSIO, testování České školní inspekce – Čtenářská gramotnost. Žáci se zúčastnili celé řady matematických soutěží a dalších soutěží. Proběhl Renarkon – prevence patologických jevů. Žáci navštíví divadelní představení v divadle J. Myrona, 6. a 8. ročníky pak filmové představení. Na konci měsíce února pojednou 7. ročníky na lyžařský výcvik. V květnu se pak vybrané děti zúčastní výměnného pobytu v partnerském městě Radeburg. Školní časopis TAM TAM opět slavil velký úspěch, na celostátní soutěži získal 2. místo za titulní stranu a 5. místo za redaktorskou činnost.
 5. Mgr. Iva Přasličáková informovala o připravované rozsáhlé koncepci Dne zdraví pro všechny žáky 2. stupně. Součástí akce bude např. návštěva sportoviště v Kotelně, kurzy první pomoci, opičí dráha, cvičení s Fit studiem Petra, přednáška výživového poradce, zdravé vaření – praktické ukázky, návštěva IBC centra a žáci shlédnou výcvik vojenských koní (hipologie), rovněž se zúčastní komentovaného výšlapu na Lysou horu. Navštíví také Technické muzeum v Kopřivnici, Bartošovické rybníky, je naplánovaná exkurze do Dětmarovic, exkurze do Dolní oblasti Vítkovic a celá řada dalších aktivit. Zmíněné aktivity budou vybrány a rozděleny podle jednotlivých ročníků. Vzhledem k větší finanční náročnosti tohoto Dne zdraví, letos nebude požadován příspěvek na kulturní představení a na Den dětí. Přítomní rodiče takto připravovaný Den zdraví přivítali a schválili požadovanou  částku 61 000 Kč. SCHVÁLENO
 6. Bylo požádáno o částku 10 000 Kč – interaktivní tabule. SCHVÁLENO
 7. Doprava divadlo Český Těšín – 1. stupeň 15 000 Kč. CHVÁLENO
 8. Bylo požádáno o částku 600 Kč na Mikulášskou nadílku. CHVÁLENO
 9. Bylo požádáno o částku  1 100 Kč na balónky přání. CHVÁLENO
 10. Bylo požádáno o částku 15 000 Kč na karneval. CHVÁLENO
 11. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč – materiál na vánoční dílny. SCHVÁLENO
 12. Bylo požádáno o částku 2 000 Kč na výzdobu školy. SCHVÁLENO
 13. Bylo požádáno o částku 2 000 Kč na materiál na vernisáž. SCHVÁLENO
 14. Bylo požádáno o částku 5 000 Kč – záloha pro 2. stupeň. SCHVÁLENO
 15. Bylo požádáno o částku 12 000 Kč  na lyžařský výcvik. CHVÁLENO
 16. Byly projednány záležitosti týkající se připravovaného plesu. K plesu proběhne schůzka ve čtvrtek 11. 1. v 17.00 hod.

Hlasovali všichni přítomni členové Rady rodičů a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

      Zapsala                                                                       Marcela  Palochová

      Dne: 23. 11. 2017                                                     pokladní Rady rodičů 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka