E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis plenární schůze ze dne 21. 9. 2017

22 Zář 2017

Zápis plenární schůze ze dne 21. 9. 2017

Zápis plenární schůze ze dne 21. 9. 2017

 1. Přivítání se s novými zástupci tříd a jejich schválení plenární schůzí.
 2. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ písemnou formou.
 3. V letošním školním roce navštěvuje základní školu 649 dětí. Na prvním stupni máme 15 tříd a na druhém stupni 13 tříd.
 4. Do prvních tříd v letošním školním roce 2017/2018 nastoupilo 66 dětí.
 5. Byly podány informace vedením školy o proběhlých aktivitách školy: adaptační kurzy (1. a 6. třída), návštěva divadla (8. a 9. třída).
 6. Byly podány informace vedením školy o plánovaných aktivitách školy: sportovní kurz (9. třídy), Planeta země (4. až 8. ročníky), testování ČŠI 9. třídy (25. 11.), testy Scio 9. tříd (6. – 8. 11.), Den tělesné zdatnosti, Drakiáda, Vánoční dílny, testování 5. tříd, návštěva kina atd.
 7. Zápis do prvních tříd proběhne 12. dubna 2018.
 8. V týdnu od 19. 3. 2018 – Den otevřených dveří.
 9. Na plenární schůzi se řešily žákovské knížky. Od rodičů byl vznesen podnět, aby i na vyšším stupni byly papírové žákovské knížky. Škola se danou problematikou bude zabývat.
 10. Opět se řešily obědy. Od rodičů byly podány připomínky, že jsou malé porce a po 13. hod je malý výběr jídla. Bylo doporučeno, aby si žáci obědy objednávali přes internet.
 11. Byl podán dotaz na venkovní školní hřiště – zpoždění asi 1 měsíc, hotové by mělo být na jaře.
 12. Z řád rodičů byl vznesen dotaz, zda je nutné, aby si žáci kupovali časopisy do anglického jazyka. Odpověď: Časopisy jsou kupovány po dohodě mezi pedagogem a rodiči, nejsou nutné.
 13. Byl vznesen dotaz od rodičů, proč na adaptační programy jezdí i žáci 6. tříd. Odpověď: Je to v rámci preventivního programu, který je ve školním plánu.
 14. Na příštích třídních schůzkách by rodiče měli navrhnout kandidáty na volební listinu do Školské rady. Školská rad má volební období 3 roky a je zastoupená ve složení 3 zástupci rodičů, 3 zástupci školy (učitelé) a 3 zástupci města.
 15. Vedení školy se zmínilo o problému s kapacitou školní družiny, uvažuje se o spolupráci s externí spolupracovnicí.

16.Byl vznesen požadavek ze školní  družiny – na podporu úpravy školního pozemku mezi ulicí Janáčkovou a budovou školy.

 1. Bylo požádáno o částku 15 000Kč – kino II. stupeň. SCHVÁLENO
 2. Bylo požádáno o částku 15 000Kč – příspěvek do dovadla II. stupeň. SCHVÁLENO
 3. Bylo požádáno o částku 3 000Kč – doprava sportovní kurz II. stupeň. SCHVÁLENO
 4. Bylo požádáno o částku 15 000Kč – exkurze/doprava I. stupeň. SCHVÁLENO
 5. Bylo požádáno o částku 4 800Kč – pytlíky do 1. a 2. tříd. SCHVÁLENO
 6. Bylo požádáno o částku 6 000Kč – hry do 1. a 2. tříd. SCHVÁLENO
 7. Bylo požádáno o částku 15 000Kč – kino I. stupeň. SCHVÁLENO

24.Bylo požádáno o částku 3 550Kč – příspěvek na testování 5. tříd. SCHVÁLENO

 1. Termíny třídních schůzek a konzultaci na školní rok 2017/2018:
 2. listopadu 2017
 3. stupeň

Třídní schůzky – 14:00 až 14:15 hod.

Konzultace       – 14:15 až 16:00 hod.

 1. stupeň

Třídní schůzky – 15:30 až 16:00 hod.

Konzultace       – 16:00 až 18:00 hod.

Plenární schůze v 18:05 hod ve sborovně školy.

 

26.dubna 2018

 1. stupeň

Třídní schůzky – 15:00 až 15:15 hod.

Konzultace       – 15:15 až 17:00 hod.

 1. stupeň

Třídní schůzky – 15:00 až 15.30 hod.

Konzultace       – 15:30 až 18:00 hod.

Plenární schůze v 18:05 hod ve sborovně školy.

Hlasovali všichni přítomni členové rady a u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

Poznámka:

Na plenární schůzi, která proběhla 27. dubna 2017, byla navrhnutá a odsouhlasená částka příspěvku pro školní rok 2017/2018 ve výši 400 Kč pro první dítě a ve výši 150 Kč na další dítě, které bude v daném školním roce žákem zdejší školy.

Zapsala: Andrea Děcká

Předsedkyně Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka