E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 11. 1. 2018

11 Led 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 11. 1. 2018

Zápis Plenární schůze ze dne 11. 1. 2018

1.    Vedení školy nás seznámilo s plánovanou akcí, která se uskuteční 18. 1. 2018 – v kulturním domě vystoupí pro žáky základní školy skupina Mirai.

2.    Bylo požádáno o částku 3. 571 Kč – tisk pozvánek a plakátů na ples. SCHVÁLENO

3.    Bylo požádáno o částku 4. 000 Kč – ozvučení na koncertě skupiny Mirai. SCHVÁLENO

4.    Bylo požádáno o částku 5. 000 Kč – rezerva ples.

5.    Byla odsouhlasená částka 3. 000 Kč – dar SRPŠ ples.

6.    Byly rozděleny práce spojené s přípravou plesu SRPŠ. Příprava občerstvení začne v 8:00 hod v kuchyňce školy v sobotu 17. března.

 

 

Hlasovali všichni přítomni členové rady, u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

 

 

 

 

Zapsala dne 11. 1. 2018                                                       Andrea Děcká

Předsedkyně Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka