E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 26. schůze Školské rady

23 Dub 2018

Zápis ze zasedání 26. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 26. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 23. 4. 2018

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, p. Petr Koval, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Omluveni: Ing. Iva Lichnová

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo ředitelky školy Mgr. Lenky Matuškové

2) Slovo ředitelky školy – Informace průběhu školního roku 2017-18; seznámení s průběhem voleb do školské rady v prosinci 2017; seznámení s Jednacím řádem a jeho schválení

3) Volba předsedy a místopředsedy Školské rady při ZŠ TGM

4) Návrh termínu další schůze

5) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájila ředitelka školy Mgr. Lenka Matušková a přivítala nové i staronové členy školské rady

Ad 2) Mgr. Lenka Matušková pokračovala zprávou o průběhu voleb do školské rady pro období 2018 – 2020 a představila jednotlivé členy rady (doc. Ing. Jan Nečas Ph.D., Ing. Iva Lichnová a Ing. Petra Filipová za zřizovatele, p. Andrea Sližová, p. Petr Koval a p. Lucie Večeřová za zákonné zástupce žáků a Mgr. Eva Růžičková, Mgr. David Mareček a Mgr. Karla Šigutová za pedagogické pracovníky školy). Následovalo seznámení se zněním Jednacího řádu pro schůze školské rady, které pak bylo jednohlasně všemi členy schváleno. Paní ředitelka dále informovala radu o průběhu školního roku 2017 – 2018. Zmínila významné aktivity, akce i úspěchy školy v soutěžích, informovala o systému testování žáků na škole, o zápisu do 1. tříd a rekordním počtu zapsaných žáků (86), o připravovaném výměnném zájezdu našich žáků a pedagogů do německého Radeburgu a o připravovaném slavnostním otevření zrekonstruovaného sportovního areálu.

Ad 3) Dalším bodem programu byla volba předsedy a místopředsedy školské rady. Byla stanovena volební komise ve složení Mgr. Lenka Matušková a Mgr. Eva Růžičková, která po sečtení hlasů oznámila výsledky. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Karla Šigutová (6 hlasů) a místopředsedkyní p. Lucie Večeřová (3 hlasy)

Ad 4) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 1. října 2018 v 17:15 hod. ve sborovně školy

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka